Toggle high contrast

Undeb ar gyfer staff mewn banciau, cymdeithasau adeiladu a gwasanaethau ariannol.

  • Rydym yn cynnig canllawiau a chymorth ar bob agwedd ar gyflogaeth, a byddwn yn ymgyrchu dros eich hawliau yn y gwaith.
  • Mae ein haelodau yn gweithio yn Lloyds Banking Group, TSB a busnesau ariannol eraill.

Costau aelodaeth o £5.25 i £10.50 y mis.

Prif Fasnachau
Bancio, cyllid ac yswiriant
Banciau/Cymdeithasau adeiladu
Gwasanaethau ariannol (cyfrifyddiaeth, archwilwyr, yswiriant ac ati)
Aelodaeth
Benywod: 6,733 | Gwrywod: 13,887 | Anhysbys: 421 | Cyfanswm: 21,041
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

Grŵp Bancio Lloyds, TSB, MBNA, Equitable Life Assurance Society, Communisis.

Ysgrifennydd Cyffredinol
Ged Nichols
Cost aelodaeth

Mae ein tanysgrifiadau'n amrywio rhwng £5.25 - £10.50 y mis, yn dibynnu ar nifer yr oriau rydych chi'n gweithio. Yn aml mae gennym gynigion arbennig ar gael hefyd.

Manteision Aelodaeth

Er mai ein prif nod yw diogelu buddiannau ein haelodau yn y gwaith, rydym hefyd yn darparu amrywiaeth o fuddion rhagorol sy'n rhoi gwerth gwych am arian i aelodau, mae'r rhain i gyd AM DDIM ac yn cynnwys: 

  • Clwb teithio
  • Llinell gyngor ar faterion cyfreithiol
  • Cynllun arian yn ôl gofal iechyd preifat
  • Llinell gyngor ar anafiadau personol
  • Gwasanaeth ysgrifennu ewyllysyiau
  • Llinell gymorth treth a phensiynau
  • Cynlluniau ad-daliad yswiriant
  • Gwobrau tanysgrifiad misol
Cyfeiriad

Simmons House

46 Old Bath Road

Charvil

Reading

Berkshire

RG10 9QR

Ffôn
0118 9341 808
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now