Dyddiad cyhoeddi
Mae Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru Shavanah Taj wedi gwneud y datganiad canlynol i ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar asesiadau risg ar gyfer rhai gweithwyr duon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Rydym yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod offeryn asesu risg newydd yn cael ei gyhoeddi i gefnogi gweithwyr duon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Byddwn yn parhau i weithio gydag undebau iechyd, Llywodraeth Cymru a chyflogwyr i sicrhau bod hyn yn cael ei gymhwyso'n briodol ar draws y sector.

Rydym yn argymell bod yr offeryn hwn yn cael ei addasu ar gyfer pob sector ac yn rhan o asesiadau risg penodol yn y gweithle ar gyfer pob gweithiwr sy’n agored i niwed, gan gynnwys gweithwyr beichiog ac anabl.

Nodyn y golygyddion

Defnyddiwch adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu gan Lywodraeth Cymru.