Wythnos caru undebau
This event has ended
Manylion y digwyddiad
Dyddiad
Mon, 10 Feb 2020 - 00:00 to
Sun, 16 Feb 2020 - 00:00
Trosolwg

Ydych chi’n cynllunio digwyddiad? Gadewch i ni helpu!

Bydd wythnos CaruUndebau yn cael ei chynnal rhwng 10 - 16 Chwefror 2020. Dyma gyfle i ddweud pam fod undebau’n hanfodol i bawb yn y gwaith, yn ogystal ag annog pobl i ymuno ag undeb. Mae’n wythnos ddelfrydol i gynrychiolwyr ac ymgyrchwyr gael tynnu sylw at yr hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud, a phledio’r achos dros ymuno ag undeb.

Beth yw diben wythnos CaruUndebau?

Diben wythnos CaruUndebau yw recriwtio pobl. Yn 2020, byddwn yn cyflwyno hyfforddiant newydd ar sut i gynnal sgyrsiau trefnu, yn ogystal â deunyddiau a chyngor ar recriwtio aelodau newydd.

Y thema

Yn ystod wythnos CaruUndebau, rydym am roi sylw i’r gwaith da mae undebau’n eu gwneud a dangos sut maen nhw’n cynnig llais i bawb yn y gwaith. Byddwn ni hefyd yn ymgyrchu dros roi terfyn ar aflonyddu rhywiol yn y gwaith. Byddwn yn rhannu deiseb a chamau y gallwch chi eu cymryd yn gysylltiedig ag aflonyddu rhywiol yn eich gweithle. Byddai cymryd rhan yn yr ymgyrch yn ffordd dda o annog y bobl nad ydynt yn aelodau o undeb i gymryd rhan.

Cymryd rhan

Er mwyn eich paratoi ar gyfer wythnos CaruUndebau byddwn yn cyflwyno hyfforddiant ac adnoddau newydd. Bydd hyn yn cynnwys:

Rhai syniadau ar gyfer gweithgareddau wythnos CaruUndebau yn eich gweithle:

 • Beth am greu a rhannu ffilm fer yn seiliedig ar yr hyn mae eich undeb yn ei wneud, er mwyn tynnu sylw at y llwyddiannau a gawsoch?
 • Cynnal digwyddiad neu stondin CaruUndebau yn y gweithle – mae gennym daflenni a rhoddion Caruundebau am ddim i chi eu harchebu (ebostiwch wtuc@tuc.org.uk)
 • Trefnu ymgyrch CaruUndebau yn y cyfryngau cymdeithasol i godi eich proffil a thynnu sylw at y gwaith da rydych chi'n ei wneud – defnyddiwch yr hashnodau #heartunions a #caruundebau yn eich postiadau.
 • Cefnogi ymgyrch #thisisnotworking y TUC i fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol (mwy o fanylion isod).

I gefnogi eich gweithgareddau yn ystod yr wythnos, gallwch archebu’r taflenni a deunyddiau hyrwyddo canlynol gennym:

 • taflen ymuno ag undeb CaruUndebau (dwyieithog)
 • canllaw cryno ‘unions for a better working life’ (Saesneg yn unig)
 • canllaw cryno ar drefnu (Saesneg yn unig)
 • Siarter y TUC ar fargen newydd ar gyfer pobl sy'n gweithio (Saesneg yn unig)
 • posteri aflonyddu rhywiol yn y gweithle (Saesneg yn unig)
 • taflenni gwybod eich hawliau - aflonyddu rhywiol (Saesneg yn unig)
 • beiros CaruUndebau (dwyieithog)
 • sticeri CaruUndebau (dwyieithog)
 • bathodynnau pin CaruUndebau (dwyieithog)

Anfonwch e-bost at wtuc@tuc.org.uk gyda’ch enw, cyfeiriad a manylion yr hyn yr hoffech ei archebu. Archebwch cyn diwedd mis Ionawr i wneud yn siŵr bod eich pecynnau’n cyrraedd mewn pryd. Dim ond nifer cyfyngedig sydd ar gael, ond byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddiwallu eich gofynion pan fo modd.

Ymgyrch #Thisisnotworking - mynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol yn y gwaith

Yn ystod wythnos CaruUndebau rydym yn hyrwyddo'r ymgyrch #thisisnotoworking ar fynd i’r afael ag aflonyddwch rhywiol yn y gwaith. Bydd yr ymgyrch yn cynnwys:

 • Polisi gweithle/cyflogwr enghreifftiol er mwyn annog eich cyflogwr i gofrestru
 • Galwad ‘zoom’ â nifer fawr o aelodau er mwyn symbylu ymgyrchwyr, rhoi cyngor a’u hannog i gymryd camau gyda’u ffrindiau yn y gweithle. Cofrestrwch ar gyfer yr alwad yma
 • Cyngor dilynol ar sut i gynllunio digwyddiad neu ymgyrch i sicrhau llwyddiant eich polisi ar gyfer y gweithle
 • Pecyn a chyfres o ddeunydd print y gallwn eu hanfon atoch i gefnogi eich gweithgareddau


Ymunwch â ni yn ystod yr wythnos CaruUndebau a lleisiwch eich barn, byddwch yn falch, YMUNWCH Â’R UNDEB! ❤❤