TUC Cymru yw llais Cymru yn y gwaith. Gyda thua 48 o undebau llafur cyswllt, mae TUC Cymru yn cynrychioli bron i hanner miliwn o weithwyr.
Photo: Dave and Les Jacobs/Kolostock

TUC Cymru yw llais Cymru yn y gwaith. Gyda thua 48 o undebau llafur cyswllt, mae TUC Cymru yn cynrychioli bron i hanner miliwn o weithwyr. Rydym yn ymgyrchu dros degwch yn y gwaith a chyfiawnder cymdeithasol adref a thramor.