Cyngres TUC Cymru 2024
Manylion y digwyddiad
Dyddiad
Tue, 21 May 2024 - 00:00 to
Thu, 23 May 2024 - 00:00
Cyswllt
Cost
Cynadleddwyr ac arsylwyr £65.00
Trosolwg

Ymunwch â ni yn Llandudno wrth i ni ddathlu 50 mlynedd o TUC Cymru.

Cynhelir Cyngres TUC Cymru yn Venue Cymru, Llandudno ar 21 - 23 Mai 2024.

Llais Cymru yn y Gwaith 

Mae TUC Cymru yn bodoli i wella amodau economaidd a chymdeithasol gweithwyr yng Nghymru, ni waeth a ydynt mewn swydd ai peidio ar hyn o bryd.
Mae ei fandad a’i bwrpas yn adeiladu ar rôl undebau llafur cysylltiedig unigol. Mae gweithwyr yn ymuno ag undebau llafur i gynrychioli eu buddiannau, ac mae’r undebau hyn yn cysylltu â’r TUC i sefydlu agenda ar y cyd, y cytunwyd arni’n ddemocrataidd mewn Cyngres a gynhelir bob dwy flynedd ac sy’n cael ei rheoli gan y Cyngor Cyffredinol sy’n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn.
Mae tua 400,000 o bobl yn aelodau o undebau llafur yng Nghymru. Mae’r mwyafrif helaeth o’r bobl hyn yn aelodau o undebau llafur sy’n 
gysylltiedig â TUC Cymru.

Bydd ein Cyngres yn dod ag arweinwyr diwydiant, arbenigwyr, a selogion ynghyd i rannu gwybodaeth, rhwydwaith, a dathlu llwyddiannau ein sefydliad. Wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 50 oed, rydym wedi ymrwymo i greu profiad bythgofiadwy i gynrychiolwyr, a mynychwyr.

I fynychu cysylltwch â wtuc@tuc.org.uk

Lleoliad
Cyngres TUC Cymru 2024

Venue Cymru
Promenade
Llandudno
LL301BB
United Kingdom