Wales TUC Cymru

TUC Cymru

Ynglŷn â TUC Cymru 

TUC Cymru yw llais Cymru yn y gwaith. Gyda thua 50 o undebau llafur cyswllt, mae TUC Cymru yn cynrychioli bron i hanner miliwn o weithwyr. Rydym yn ymgyrchu dros degwch yn y gwaith a chyfiawnder cymdeithasol adref a thramor.

Rhwydwaith Cydraddoldeb Cymru Gyfan

Cafodd Rhwydwaith Cydraddoldeb Cymru Gyfan TUC Cymru ei sefydlu ar gyfer Cynrychiolwyr Cydraddoldeb Undebau Llafur. Mae’r rhwydwaith yn cwrdd bob chwarter mewn lleoliadau ar draws Cymru, ac mae’n rhannu gwybodaeth ar draws y rhwydwaith am y datblygiadau diweddaraf ym maes cydraddoldeb.

Os hoffech fod yn Gynrychiolydd Cydraddoldeb, a derbyn cylchlythyr misol sy’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am gydraddoldeb gan Rwydwaith Cynrychiolwyr Cydraddoldeb Cymru Gyfan, anfonwch e-bost i [email protected]

Cyngor Partneriaeth y Gweithlu (CPG) - penodi Pennaeth yr Ysgrifenyddiaeth

Mae Cyngor Cyffredinol TUC Cymru wedi cytuno ar y trefniadau newydd ar gyfer ysgrifenyddiaeth y CPG a fydd yn cael ei oruchwylio gan Bwyllgor Gweithredol teir-ran (undebau, llywodraeth, cyflogwyr). 

Mae ceisiadau ar agor i ymgeiswyr addas gan unrhyw un o'r tri phartner ac rydym yn gobeithio y bydd nifer o geisiadau gan ymgeiswyr o gefndir undebol.

Dylai'r gwaith papur ddarparu digon o wybodaeth i ddarpar ymgeiswyr ond fe allech chi gysylltu â TUC Cymru i drefnu cyfle i drafod y rôl ymhellach os oes angen.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 29 Mehefin 2018 a bydd y panel penodi'n cynnwys un cynrychiolydd TUC Cymru, un cynrychiolydd o'r cyflogwyr ac un cynrychiolydd o'r llywodraeth. Cynhelir cyfweliadau yng nghanol mis Gorffennaf.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. 

New disability and 'hidden' impairments survey report and campaign resources...
16 May 2018
A new Wales TUC film shows how trade union reps...
28 April 2018
The latest issue of the Equality Network Newsletter
14 December 2017
Subscribe to Wales TUC