Math o adroddiad
Research and reports
Dyddiad cyhoeddi

Mae'n bleser gan TUC Cymru gyhoeddi ein hadroddiad newydd 'Y Menopos: mater yn y gweithle'. Canfu'r adroddiad, sy'n seiliedig ar arolwg mawr o bron i 4000 o weithwyr, fod 88% o ferched sy'n gweithio yn teimlo bod y menopos wedi cael effaith ar eu bywyd gwaith, tra bo 6 allan o 10 wedi gweld y mater yn cael ei drin fel jôc yn y gweithle. Dangosodd yr arolwg hefyd fod gan nifer fach o weithleoedd bolisïau ar waith i gefnogi merched sy'n profi anawsterau yn ystod y menopos. Mae'r adroddiad llawn ar gael yma yn Gymraeg a Saesneg;