Dyddiad cyhoeddi
Rydym yn croesawu adroddiad y Comisiwn Gwaith Teg a'i argymhellion i gefnogi a hyrwyddo undebau llafur.

Mae TUC Cymru wedi bod yn ymgyrchu i wneud Cymru'n Wlad Gwaith Teg
Mae TUC Cymru wedi bod yn ymgyrchu i wneud Cymru'n Wlad Gwaith Teg

Rydym yn croesawu'r adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Comisiwn Gwaith Teg.

Mae'r adroddiad yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gymryd pob cam posibl o fewn ei chymhwysedd i gefnogi a hyrwyddo undebau llafur a chyd-fargeinio. Mae hefyd yn argymell y dylai Swyddfa Gwaith Teg gael ei sefydlu fel conglfaen angenrheidiol ar gyfer gwaith teg yn Llywodraeth Cymru.

Sefydlodd Llywodraeth Cymru'r Comisiwn fel panel annibynnol o arbenigwyr i roi cyngor ar sut y gall ddefnyddio pwerau datganoledig i wneud ein gwlad yn genedl gwaith teg.

Dywedodd Martin Mansfield, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru:

"Mae TUC Cymru wedi ymgyrchu'n hir i wneud Cymru yn genedl gwaith teg drwy bartneriaeth gymdeithasol. Mae adroddiad y Comisiwn yn gyfraniad i'w groesawu tuag at gyflawni'r nod hwnnw.

"Mae'n arwyddocaol bod grŵp arbenigwyr annibynnol wedi cefnogi'r camau allweddol tuag at waith teg y mae TUC Cymru wedi galw amdano. Yn benodol, mae'r Comisiwn yn cydnabod rôl ganolog undebau a chyd-fargeinio wrth wneud gwaith yn deg. Mae hefyd yn cydnabod yr angen i Lywodraeth Cymru ddefnyddio pob lifer sydd ganddi i gyflawni gwaith teg.

"Mae'r Comisiwn yn cydnabod yr angen i'r Llywodraeth weithredu ar unwaith – gyda gwybodaeth gan yr undebau a chyflogwyr – yn ogystal â datblygu deddfwriaeth angenrheidiol.

"Mae Undebau Llafur Cymru yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth a chyflogwyr i helpu Cymru i arwain y ffordd fel cenedl waith deg.

"Yr hyn sydd ei angen yn awr yw brys gwirioneddol ac adnoddau i’w gyflenwi. Nid yw gweithwyr Cymru yn haeddu dim llai."

Darllenwch adroddiad llawn y Comisiwn gwaith teg a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a darllenwch sut y buom yn ymgyrchu i wneud Cymru'n genedl gwaith teg

Gallwch helpu i wneud Cymru yn lle tecach i weithio drwy ymuno ag Undeb