Dyddiad cyhoeddi
Wrth sôn am y cyhoeddiad a wnaed heddiw (30 Hydref) gan Lywodraeth Cymru dywedodd Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru:

"Rydym yn croesawu'n fawr y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau gynllun i gefnogi gweithwyr ar gyflogau is i hunan-ynysu. Mae undebau llafur wedi galw am gyflwyno'r ddwy fenter hyn oherwydd bod Llywodraeth y DU wedi cadw Tâl Salwch Statudol ar lefel mor isel, er bod hyn yn amlwg yn tanseilio ymdrechion i atal y coronafeirws rhag lledaenu.

"Gyda Llywodraeth y DU mae’r prif gyfrifoldeb dros gymorth incwm, ond rydym yn cefnogi unrhyw gamau gan Lywodraeth Cymru sy'n mynd i'r afael â'r bylchau yng nghynlluniau'r DU sy'n gadael gweithwyr ar gyflogau is yn wynebu'r dewis amhosibl o galedi ariannol eithafol neu dorri’r rheolau hunan-ynysu.

"Trwy gyflwyno hyn mae Llywodraeth Cymru nid dim ond cefnogi gweithwyr ond yn cefnogi gweithwyr ar gyflogau is yn arbennig ac mae hyn yn gwbl hanfodol ar hyn o bryd."