Toggle high contrast

Работно време и отпуски (Bulgarian version)

превеждам: Bulgarian translation English French version Hungarian translation Itailian version Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovak version​ ​Spanish translation​ ​​

Working Week

Работна седмица

Служителите и работниците имат право да не работят повече от средно 48 часа в седмицата. Това се изчислява за  период от 17 седмици. Те могат да подпишат клауза в договора си, с която се отказват от правото си да работят максимум 48 часа седмично, но не могат да бъдат принудени да се откажат от това си право. Ако променят мнението си и желаят да се възползват от правото си на не повече от 48 часова седмица, могат да го направят като уведомят работодателя си, че не желаят да правят изключение от правата си на работно време, макар че може да се наложи да изчакат няколко седмици, преди молбата им да бъде удовлетворена. Указания могат да се получат от представител на синдиката.

Служителите и работниците имат право на 11 часова непрекъсната почивка между смените за денонощие. 

Working Week

Нощна смяна

Служителите или работниците на нощна смяна не могат да полагат повече от осем часа нощен труд на всяко денонощие. Това се изчислява за период от 17 седмици, или за периода на договора, ако е по-кратък.

Пример: работник, нает чрез агенция, който работи един месец, не следва да полага повече от 48 часа нощен труд на седмица за период от четири седмици.

Работниците трябва да преминат безплатен преглед преди да започнат да работят нощни смени, осигурен от работодателя, както и на редовни интервали след това.

Rest BreaksПочивки

Служителите и работниците имат право на почивка от 20 минути, когато продължителността на работния ден е повече от 6 часа. Ако работниците са под 18 годишна възраст, имат право на 30 минутна почивка, след като са работили четири часа и половина. За повече информация, виж тук

Holiday (annual leave)​​Отпуски (годишен платен отпуск)

Служителите и работниците следва да получават по закон минимум четири седмици платен годишен отпуск плюс 8 дни официални празници /‘bank holidays’/. На някои работни места работодателите позволяват на персонала да ползват платен отпуск на официалните празници, на други – да ползват компенсации за отработените национални празници. Би трябвало да проверите трудовия си договор, наръчника за персонала или да говорите с вашия представител на синдиката, за да установите на какво имате право. 

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now