Toggle high contrast

Права на бъдещи родители и родители с новородени деца (Bulgarian version)

превеждам: Bulgarian translation English translation French translation Portuguese translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Luthuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ ​Spanish translation ​ ​

Rights for pregnant or breastfeeding womenПрава на бременните и кърмачките

Всички бременни имат право да не бъдат дискриминирани поради бременността, напр. не бива да се санкционират заради отпуск по болест, свързан с бременността. Използващият услугите на работничка от агенция няма право да прекратява ангажимента й, когато установи, че тя е бременна. 

Организациите, в които работят бременни или майки на новородени деца, трябва да предприемат мерки за свеждане до минимум на риска от увреждане за работничките или бебетата им.

Maternity Pay​​Майчинство

Някои работнички могат да имат право на заплащане за майчинство съгласно закона в продължение на 39 седмици Statutory Maternity Pay (SMP). През първите шест седмици от SMP се плащат 90% от нормалния ви доход, а останалата част – съгласно точно определена еднаква за всички сума flat rate .

Ако работничката няма право на SMP, може да има възможност да подаде молба за помощи за майчинство Maternity Allowance за срок до 39 седмици. Помощите за майчинство се изплащат като точно определена, еднаква за всички сума в продължение на не повече от 39 седмици. 

Rights for pregnant or breastfeeding women

​​Допълнителни права за бременни и майки с малки деца

 • Платен отпуск за посещаване на женска консултация за бременни
 • Работодателят трябва да предприеме мерки да предпази майката и бебето от опасности на работното място. Ако не е възможно да се пригоди работното им място така, че да се сведе до минимум риска от опасности, работодателят е длъжен да й предложи подходяща алтернативна работа при условия, които не са по-неблагоприятни. Ако не е възможно да се намери подходяща алтернативна работа, работодателят е длъжен да освободи работничката или служителката, като тя има право да получава възнаграждение за времето, в което е освободена.
 • До 52 седмици отпуск по майчинство (първите две седмици от опуска по майчинство са задължителни). Служителките не бива да бъдат ощетявани или дискриминирани за това, че се подават молба или ползват отпуск по майчинство.
 • Ако служителките ползват 26 седмици отпуск по майчинство или по-малко, те имат правото да се върнат на същото работно място. Ако ползват повече от 26 седмици имат право да се върнат на същото място, но ако това не е възможно, тогава имат право на подходяща алтернативна работа при подобни условия.
 • Майките могат да преобразуват до 50 седмици от отпуска си по майчинство в споделен родителски отпуск /Shared Parental Leave/, ако и майката, и бащата/партньорът отговарят на съответните изисквания. Научете повече за споделения родителски отпуск тук
 • Ако работещи осиновяват дете  и ако от тях се очаква да бъдат основен настойник, те биха имали подобни права на отпуск и обезщетения през първата година, за повече информация виж тук

Paternity leave rights for employeesПрава на отпуск по бащинство за работещи

Като бъдещ баща или баща на малко дете, или като партньор на майката, който се очаква да носи отговорност за отглеждане на детето, един работещ има следните права:

 • Право на неплатен отпуск за посещаване на до два прегледа на майката в женска консултация за бременни.
 • До две седмици отпуск по бащинство, който да се ползва около датата на раждане на детето, ако са работили за работодателя си в продължение на най-малко 26 седмици към 15-та седмица преди седмицата, през която е терминът за раждане на детето..
 • До две седмици законово обвързано заплащане за бащинство statutory paternity pay , ако отговарят на условията за отпуск по бащинство и са получили възнаграждения над долната граница на доходи lower earnings limit.
 • Такива лица могат да имат възможност да ползват по-дълъг отпуск за отглеждане на детето през първата година, в случай че както те, така и майките имат право  т. е. са eligible  на съвместен родителски отпуск (SPL). Това дава възможност на майката да прехвърли до 50 седмици от своя отпуск по майчинство за отпуск по бащинство SPL, който може да се ползва от единия от двамата партньори през първата година.
 • Ако работници осиновяват дете с партньора си, техните права на отпуск и обезщетение са подобни, виж тук

Parental leaveРодителски отпуск, гъвкаво работно време и отпуск по спешни домашни причини – права на работниците и служителите

Като работещ родител или настойник, работниците и служителите имат следните права, за да съвместяват работата с отговорностите си по отглеждане на деца:

 • Родители, които са наети като служители и имат повече от една година трудов стаж при работодателя си, имат право на родителски отпуск за грижи за детето. Този отпуск е неплатен и може да бъде вземан на части от по една седмица. Родителите могат да ползват максимум 18 седмици отпуск за всяко дете, като на година може да се ползват максимум четири седмици от този отпуск. Отпускът може да се използва до 18-тия рожден ден на детето.
 • Работниците и служителите с повече от 26 седмици стаж имат право да помолят работодателя си за гъвкаво работно време.

Представител на синдикатите ще има възможност да ви даде указания как да претендирате за тези права на работното си място. 

Leave and pay guidance for mothers, fathers and partnersДопълнителна информация (само на английски​)

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now