Toggle high contrast

įstojimas į profsąjungą (Lithuanian version)

Išversti: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation  

Join a Union

Profsąjungos  – tai organizacijos, kurios gina žmonių teises darbe, užtikrina saugias darbo sąlygas ir derisi dėl geresnio užmokesčio ir darbo sąlygų savo nariams.

Profsąjungos gali patarti, kaip pasinaudoti darbo teisėmis, minėtomis šiame vadove. Norėdami sužinoti, kaip tapti profsąjungos nariu, žiūrėkite čia.

Profsąjungos nepriklauso jokiems darbdaviams ar valstybinėms organizacijoms. Visi turi teisę įstoti į profsąjungą, o jūsų darbdavys neprivalo žinoti, kad esate jos narys. Jungtinėje Karalystėje profsąjungas turinčių darboviečių darbininkai gauna didesnę vidutinę algą ir yra labiau apsaugoti, todėl labai svarbu įstoti į profsąjungą.

Darbdaviui pripažinus profsąjungą ši gali darbuotojų vardu derėtis su vadovybe dėl darbo užmokesčio ir sąlygų. Bendro susitarimo pasiekiama taip vadinamu bendru derėjimusi. Daug darboviečių yra priėmusios bendrus susitarimus dėl algų ir darbo sąlygų (kurios yra geresnės už teisėtą minimumą), sveikatos ir saugumo, motinystės ir tėvystės teisių bei daugelio kitų dalykų.

Jeigu esate profsąjungos narys ir jums kyla problemų darbe, profsąjunga gali pasiūlyti savo atstovą, kuris padėtų jas išspręsti. Profsąjungos taip pat suteikia teisinius atstovus, pvz., atstovavimui Darbo Tribunoluose arba, jei jums atsitinka nelaimė darbe ir norėdami užsigarantuoti ir apsaugoti savo teises, privalote imtis teisinių veiksmų prieš savo darbdavį.

Jei esate profsąjungos narys ir dirbate profsąjungų nepripažįstančioje darbovietėje, tokiu atveju profsąjungos vis tiek gali atstovauti darbininkams ir darbuotojams drausmines pražangas svarstančios tarybos ar skundo nagrinėjimo posėdžiuose. Profsąjunga, kuriai priklausote, gali patarti darbo teisių klausimais.

Jei nesate profsąjungos narys ir dirbate darbovietėje, kurioje jos nėra pripažįstamos, vertėtų susisiekti su viena jų, nes galbūt ji galėtų padėti, jei taptumėte jos narys.  

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now