Toggle high contrast

Wynagrodzenie (Polish version)

Tłumaczyć: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation

Pay Slip

Paski płac

Osoby zatrudnione są upoważnione do odcinków wypłaty (pasków) za każdym razem, kiedy otrzymują wynagrodzenie. Odcinek zawiera informacje o wypłaconej pracownikowi kwocie, potrąceniach (np. podatki, ZUS i składka na związek zawodowy) oraz kwocie na rękę.

Co roku pracodawcy muszą dawać pracownikom zaświadczenie P60, na którym widnieje pensja brutto za rok, pensja na rękę i wszystkie potrącenia z pensji w całym roku.

​​ Minimum WageKrajowa pensja minimalna 

Pracownicy i osoby zatrudnione mają prawo do otrzymywania minimalnej pensji krajowej, ustalanej przez rząd, rewaloryzowanej corocznie przez Komisję Niskich Płac (obejmującą związki zawodowe i pracodawców).

Istnieją różne stawki dla osób w wieku 16-17 lat, 18 – 20 lat, osób w wieku 21 lat i powyżej, a także praktykantów. Aby sprawdzić stawki Najniższej Krajowej kliknij tutaj

Jeśli uważasz, że otrzymujesz mniej, niż Najniższa Krajowa, skontaktuj się z Linią Kontaktową Praw Pracy lub zadzwoń 0300 123 1100. 

Deductions from pay​​​​Potrącenia z wypłaty

Twój pracodawca nie powinien nic potrącać z twojej pensji, chyba, że:

  • Potrącenie wymagane jest prawem (np. podatek dochodowy i ubezpieczeń społecznych)
  • Potrącenie jest dozwolone w ramach twojej umowy (np. składka na związek zawodowy)
  • Podpisałeś pisemną umowę upoważniającą do potrącenia
  • Twój pracodawca zapłacił ci za dużo – zasięgnij rady u przedstawiciela związku zawodowego
  • Nie pracowałeś z powodu strajku (twój pracodawca może ci tylko potrącić pensję za dzień, lub dni, w jakie nie pracowałeś)
  • Istnieją specjalne zasady dotyczące potrącenia z wypłaty dla pracowników sklepów, gdzie pracodawca sądzi, że pracownik coś ukradł – porozmawiaj z przedstawicielem związku zawodowego
  • Jeśli twój pracodawca dostarcza ci zakwaterowanie, może płacić ci nieco mniej niż najniższa krajowa. To się nazywa dodatek mieszkaniowy:  https://www.gov.uk/national-minimum-wage-accommodation

Bezprawne potrącenia z pensji 

  • Nie można potrącać z pensji za dostarczane posiłki i napoje.
  • Nie można potrącać za środki ochrony potrzebne do bezpiecznego wykonania pracy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości tego dotyczące, skontaktuj się z Organem BHP

​​National Insurance and Tax​​Ubezpieczenie zdrowotne i podatek

Każdy pracownik w Wielkiej Brytania ma krajowy numer ubezpieczenia. Jest to osobisty numer wydawany przez rząd, aby móc legalnie pracować. Potrzebny jest, aby mieć wgląd w opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Będziesz musiał opłacać podatek dochodowy od dochodów powyżej konkretnego progu dochodów. Każdy pracownik w Wielkiej Brytanii ma kod podatku, który pracodawca wykorzystuje, aby wyliczyć ile podatku powinien za ciebie zapłacić. Jeśli zaczynasz swoją pierwszą pracę w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie zaczniesz opłacać „podatek awaryjny” do chwili, kiedy nie uzyskasz konkretnego kodu podatkowego.

Jeśli nie masz National Insurance Number (NINO) – krajowego numeru ubezpieczenia społecznego, lub otrzymałeś tymczasowy numer od twojego pracodawcy, zadzwoń pod 0845 6000643; lub zajrzyj tutaj

Jeśli twój pracodawca zaproponuje ci, ze będzie ci płacił do ręki i nie będzie opłacał składek, lub odprowadzał za ciebie podatku (zwane, jako „gotówka do ręki”), powinieneś jak najszybciej porozmawiać z przedstawicielem związku zawodowego. Zatrudnianie kogoś i płacenie mu do ręki jest nielegalne. 

Sick Pay

Świadczenia chorobowe 

Twoje świadczenia chorobowe będą zależne of tego, jakie masz zapisy w umowie o pracę. 

Jeśli twój pracodawca nie wypłaca świadczeń chorobowych, może ci przysługiwać ​Ustawowy zasiłek chorobowy (SSP), będący świadczeniem pieniężnym ze stala stawką. Płatne przez pracodawcę od piątego dnia do 28 tygodnia choroby. Masz prawo do SSP, jeśli zapłaciłeś odpowiednią wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Możesz ubiegać się o Dodatek do Dochodu lub Zatrudnienia. Więcej informacji tutaj

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now