Datganiadau i’r Wasg

Llofnododd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, bapur swyddogol heddiw yn ymrwymo’r Cyngor i siarter afiechyd marwol Cyngres yr Undebau Llafur.
22 May 2019
Roedd 61,000 o weithwyr yng Nghymru yn gweithio gartref yn rheolaidd y llynedd, yn ôl dadansoddiad newydd a gyhoeddwyd gan TUC Cymru heddiw i nodi Diwrnod Cenedlaethol Gweithio Gartref Work Wise UK.
17 May 2019
Lansiwyd cynlluniau TUC Cymru ar gyfer Gwaith Teg i Gymru yn y Senedd ddoe i gynulleidfa o aelodau Cynulliad Cymru, gan gynnwys y Dirprwy Prif Weinidog Jane Hutt.
04 April 2019
Mae TUC Cymru’n nodi Wythnos Awtistiaeth y Byd drwy gyhoeddi pecyn cymorth newydd Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth yn y Gweithle.
03 April 2019
Mae ystadegau swyddogol newydd yn dangos bod tlodi oed gweithio yng Nghymru yn parhau, er gwaethaf y twf cyflogaeth. Rhaid i'r Llywodraeth gymryd camau cadarnhaol i wella cyflogau a grymuso gweithwyr, yn ôl TUC Cymru.
28 March 2019
Roedd cwmnïau yng Nghymru wedi elwa ar £937 miliwn o lafur di-dâl y llynedd am fod gweithwyr yn gweithio goramser yn ddi-dâl, yn ôl dadansoddiad newydd o ystadegau swyddogol a gyhoeddwyd heddiw (Gwener) gan TUC Cymru.
04 March 2019
Bydd pasbortau newydd y TUC a’r GMB yn helpu 54,000 o bobl anabl yng Nghymru i gael y cymorth sydd ei angen arnynt yn y gwaith
27 February 2019
Mae TUC Cymru am ymgyrchu dros wneud Cymru yn genedl Gwaith Teg.
15 August 2018

Pages