Wales TUC Cymru

Rhannu’r Dudalen Hon

Roedd cwmnïau yng Nghymru wedi elwa ar £937 miliwn o lafur di-dâl y llynedd am fod gweithwyr yn gweithio goramser yn ddi-dâl, yn ôl dadansoddiad newydd o ystadegau swyddogol a gyhoeddwyd heddiw (Gwener) gan TUC Cymru.
04 March 2019
Bydd pasbortau newydd y TUC a’r GMB yn helpu 54,000 o bobl anabl yng Nghymru i gael y cymorth sydd ei angen arnynt yn y gwaith
27 February 2019
Fel rhan o'n hymgyrch i newid y ffordd y mae'r menopos yn cael ei drin yn y gweithle, mae TUC Cymru wedi lansio adnoddau ymgyrch gan gynnwys posteri a thaflenni yn y gweithle.
18 December 2018
Sawl gwaith ydym wedi clywed aflonyddu rhywiol yn y gweithle’n cael ei ddiystyru fel “bach o dynnu coes”?
18 December 2018
Mae TUC Cymru am ymgyrchu dros wneud Cymru yn genedl Gwaith Teg.
15 August 2018
We know what a difference to workers a trained union rep can make. Union reps make sure working people get a voice at work. Organised workplaces where workers are involved in decisions have better training opportunities, better pay and are safer and fairer. Unions can help employers too. Union Reps...
25 June 2018
A new Wales TUC film shows how trade union reps make workplaces even safer
28 April 2018
The latest issue of the Equality Network Newsletter
14 December 2017

Pages