Wales TUC Cymru

Rhannu’r Dudalen Hon

Roedd 61,000 o weithwyr yng Nghymru yn gweithio gartref yn rheolaidd y llynedd, yn ôl dadansoddiad newydd a gyhoeddwyd gan TUC Cymru heddiw i nodi Diwrnod Cenedlaethol Gweithio Gartref Work Wise UK.
17 May 2019
Rydym yn croesawu adroddiad y Comisiwn Gwaith Teg a'i argymhellion i gefnogi a hyrwyddo undebau llafur.
03 May 2019
Mae gwaith diogel yn hawl, nid yn fraint. Bob blwyddyn ar 28 Ebrill bydd undebwyr llafur yn marcio diwrnod coffa gweithwyr.
25 April 2019
Lansiwyd cynlluniau TUC Cymru ar gyfer Gwaith Teg i Gymru yn y Senedd ddoe i gynulleidfa o aelodau Cynulliad Cymru, gan gynnwys y Dirprwy Prif Weinidog Jane Hutt.
04 April 2019
Mae TUC Cymru’n nodi Wythnos Awtistiaeth y Byd drwy gyhoeddi pecyn cymorth newydd Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth yn y Gweithle.
03 April 2019
Mae ystadegau swyddogol newydd yn dangos bod tlodi oed gweithio yng Nghymru yn parhau, er gwaethaf y twf cyflogaeth. Rhaid i'r Llywodraeth gymryd camau cadarnhaol i wella cyflogau a grymuso gweithwyr, yn ôl TUC Cymru.
28 March 2019
Roedd cwmnïau yng Nghymru wedi elwa ar £937 miliwn o lafur di-dâl y llynedd am fod gweithwyr yn gweithio goramser yn ddi-dâl, yn ôl dadansoddiad newydd o ystadegau swyddogol a gyhoeddwyd heddiw (Gwener) gan TUC Cymru.
04 March 2019
Bydd pasbortau newydd y TUC a’r GMB yn helpu 54,000 o bobl anabl yng Nghymru i gael y cymorth sydd ei angen arnynt yn y gwaith
27 February 2019
Fel rhan o'n hymgyrch i newid y ffordd y mae'r menopos yn cael ei drin yn y gweithle, mae TUC Cymru wedi lansio adnoddau ymgyrch gan gynnwys posteri a thaflenni yn y gweithle.
18 December 2018

Pages