Digwyddiadau

Cofrestrwch nawr! Mae TUC Cymru yn cynnig digwyddiad Briffio undydd - Diweddariad Hanfodol ar gyfer Cynrychiolwyr Undebau yng Nghymru Ydych chi eisiau cyfle i ddysgu am y materion allweddol sy’n wynebu cynrychiolwyr yn y gweithle heddiw? Ydych chi eisiau gwrando ar arbenigwyr yn siarad? Ydych chi eisiau cymryd rhan mewn gweithdai a dod i adnabod y cynrychiolwyr sy’n gweithio yn eich...
21 March 2019
Cofrestrwch nawr! Mae TUC Cymru yn cynnig digwyddiad Briffio undydd - Diweddariad Hanfodol ar gyfer Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch yng Nghymru Ydych chi eisiau cyfle i ddysgu am y materion allweddol sy’n wynebu cynrychiolwyr yn y gweithle heddiw? Ydych chi eisiau gwrando ar arbenigwyr yn siarad? Ydych chi eisiau cymryd rhan mewn gweithdai a dod i adnabod y cynrychiolwyr sy’n...
20 March 2019
Mae’n bleser gan TUC Cymru wahodd cynrychiolwyr o bob undeb (gan gynnwys y rhai sy'n disgwyl am hyfforddiant) i Gynhadledd Cynrychiolwyr Dysgu Undebau Gogledd Cymru ddydd Mercher 27 Chwefror 2018. Cynigir y digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim a bydd yn cael ei gynnal yng Ngwesty’r Village, St David’s, Glannau Dyfrdwy. Bydd yn gyfle i ddysgu a rhwydweithio â...
27 February 2019
Mae’n bleser gan TUC Cymru wahodd cynrychiolwyr o bob undeb (gan gynnwys y rhai sy'n disgwyl am hyfforddiant) i Gynhadledd Cynrychiolwyr Dysgu Undebau De Cymru ddydd Mercher 20 Chwefror 2018. Cynigir y digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim a bydd yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Caerdydd. Bydd yn gyfle i ddysgu a rhwydweithio â chynrychiolwyr a gwesteion eraill...
20 February 2019