Digwyddiadau

Mae’n bleser gan TUC Cymru wahodd cynrychiolwyr o bob undeb i fynychu Sesiwn Friffio flynyddol ar Gydraddoldeb ddydd Mawrth 9 Ebrill 2019. Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim a bydd yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Bydd y sesiwn yn gyfle i ddysgu a rhwydweithio â chynrychiolwyr a gwesteion eraill gan gynnwys ein siaradwyr gwadd a staff TUC Cymru. Bydd...
09 April 2019