TUC Cymru

Ynglŷn â TUC Cymru 

TUC Cymru yw llais Cymru yn y gwaith. Gyda thua 50 o undebau llafur cyswllt, mae TUC Cymru yn cynrychioli bron i hanner miliwn o weithwyr. Rydym yn ymgyrchu dros degwch yn y gwaith a chyfiawnder cymdeithasol adref a thramor.

Rhwydwaith Cydraddoldeb Cymru Gyfan

Cafodd Rhwydwaith Cydraddoldeb Cymru Gyfan TUC Cymru ei sefydlu ar gyfer Cynrychiolwyr Cydraddoldeb Undebau Llafur. Mae’r rhwydwaith yn cwrdd bob chwarter mewn lleoliadau ar draws Cymru, ac mae’n rhannu gwybodaeth ar draws y rhwydwaith am y datblygiadau diweddaraf ym maes cydraddoldeb.

Os hoffech fod yn Gynrychiolydd Cydraddoldeb, a derbyn cylchlythyr misol sy’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am gydraddoldeb gan Rwydwaith Cynrychiolwyr Cydraddoldeb Cymru Gyfan, anfonwch e-bost i Jrees@tuc.org.uk

Fel rhan o'n hymgyrch i newid y ffordd y mae'r...
18 December 2018
Sawl gwaith ydym wedi clywed aflonyddu rhywiol yn y gweithle’n...
18 December 2018
18 October 2018
29 August 2018