Preložiť do jazyka: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation  

Join a Union

Odborové zväzy sú organizácie, ktoré chránia práva ľudí v práci, overujú, či ich pracovné podmienky sú bezpečné a jednajú za lepšie mzdy a podmienky pre svojich členov.

Odborové zväzy Vás môžu usmerniť v tom, ako si uplatniť mnoho z práv v tejto príručke.  Ak chcete zistiť, ako možno vstúpiť do odborového zväzu, pozrite tu:

Odborové zväzy sú nezávislé od Vášho zamestnávateľa a od vlády a do odborového zväzu máte dovolené vstúpiť zo zákona. Svojmu zamestnávateľovi nemusíte povedať, že ste členom odborového zväzu. V Spojenom kráľovstve sú pracovníci, ktorí sa nachádzajú na pracovisku zorganizovanom zväzom v priemere lepšie platení a vo väčšom bezpečí, preto je dôležité do zväzu vstúpiť.

Ak zamestnávateľ "uznáva" odborový zväz, tak je zväz schopný v mene pracovníkov vyjednávať s vedením ohľadom mzdy a podmienok.  Toto sa nazýva "kolektívne vyjednávanie" a prináša "kolektívne dohody". Mnohé pracoviská majú kolektívne dohody ohľadom mzdy a podmienok, ktoré prevyšujú zákonom stanovené minimum, ochrany zdravia a bezpečnosti, materských a otcovských práv, to všetko popri iných záležitostiach.

Ak ste členom odborového zväzu a máte v práci problém, môžu Vám zväzy ponúknuť zástupcu, ktorý Vám pomôže danú záležitosť s Vašim zamestnávateľom urovnať.  Odborové zväzy poskytujú tiež právne zastúpenie, napr. na zamestnaneckých tribunáloch alebo ak dôjde ku pracovnému úrazu, v prípade, že sú právne kroky proti Vášmu zamestnávateľovi jediným spôsobom, ako zabezpečiť a chrániť Vaše práva v práci.

Ak ste členom odborového zväzu a pracujete na pracovisku, na ktorom odborový zväz nie je uznávaný, majú pracovníci a zamestnanci stále právo na zastúpenie zo strany zväzu na stretnutiach ohľadom riešenia  sťažností a pri disciplinárnych konaniach a Váš zväz Vám poradí ohľadom práv, na ktoré máte v práci nárok.

Ak nie ste členom odborového zväzu a pracujete na pracovisku, na ktorom odborový zväz nie je uznávaný, stále stojí za to, aby ste zväz kontaktovali pre prípad, že sú pripravení Vám radiť, ak do zväzu vstúpite.