Toggle high contrast

Przydatne kontakty (Polish version)

Tłumaczyć: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Slovakian translation​ Russian translation​ ​Spanish translation

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) Usługi Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu

ACAS jest organem krajowym, który promuje dobre relacje w miejscach pracy. Dzwoniąc na krajową linię telefoniczną, można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudnienia oraz uzyskać porady ogólne dotyczące praw pracowników i pracodawców.

T: 0300 123 1100 czynne 8-20 od poniedziałku do piątku i 9-13 w soboty 

www.acas.org.uk

Equality and Human Rights Commission (EHRC) Komisja Równości i Praw Człowieka

EHRC jest niezależnym organem ustanowionym by eliminować dyskryminację, zmniejszać nierówności, chronić prawa człowieka

www.equalityhumanrights.com

Citizens Advice Bureau (CAB) Biuro Doradztwa Obywatelskiego

Citizens Advice Bureau oferuje darmowe I poufne usługi doradztwa w zakresie zadłużenia i kwestii konsumenckich, świadczeń, dodatków, mieszkalnictwa, kwestii prawnych, zatrudnienia oraz imigracji. Kontakt przez stronę internetową, lub w biurach lokalnych. Zapraszamy na 

www.citizensadvice.org.uk

Health and Safety Executive - Organ BHP

Health and Safety Executive (Organ BHP) jest organizacją rządową świadczącą usługi doradztwa I informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

T: 0300 003 1747 (8.30-17) 

www.hse.gov.uk

Maternity Action – Na rzecz macierzyństwa

Maternity Action jest organizacją charytatywną pracującą na rzecz promowania praw kobiet w ciąży I radzenia sobie z dyskryminacją. Mają informacje na temat praw kobiet w ciąży i młodych matek w wielu róznych językach

www.maternityaction.org.uk/wp/advice-2/languages

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now