Issue date
23 Dec 2016

We have a new survey that is investigating diversity/equality at work.  The results will form a very important part of our work on this issue and your voice and experiences in Welsh workplaces would be much appreciated. 

The survey is bilingual and completely confidential although we will use broad trends to influence any future reports or documents on this issue.  Respondents don’t have to be union members and the survey is very short.

Please fill in the survey and pass it on to your contacts 

English https://www.surveymonkey.co.uk/r/wtucdiversity

Mae gennym arolwg newydd sy’n ymchwilio i amrywiaeth/cydraddoldeb yn y gwaith. Bydd y canlyniadau’n rhan bwysig iawn o’n gwaith ar y mater hwn a byddem yn gwerthfawrogi’n fawr eich barn a’ch profiadau o fod mewn gweithfannau yng Nghymru.     

Mae’r arolwg yn ddwyieithog ac yn gwbl gyfrinachol er y byddwn yn defnyddio tueddiadau cyffredinol i ddylanwadu ar unrhyw ddogfennau neu adroddiadau ar y mater hwn yn y dyfodol. Nid oes angen i’r sawl sy’n ymateb fod yn aelodau o undeb ac mae’r arolwg yn fyr iawn. 

A fyddech cystal â chwblhau’r arolwg hwn a’i anfon ymlaen at eich cysylltiadau.  

Cymraeg https://www.surveymonkey.co.uk/r/WTUCamrywiaeth


If you would like to know more about how we will protect your data please click here

https://www.tuc.org.uk/terms-and-conditionsSurvey

Rhianydd Williams

Wales TUC

02920347010

07770794935