Dyddiad cyhoeddi
18 Dec 2018
Sawl gwaith ydym wedi clywed aflonyddu rhywiol yn y gweithle’n cael ei ddiystyru fel “bach o dynnu coes”?

Efallai y dywedwyd wrthych y dylech ei gymryd fel jôc neu hyd yn oed fel compliment? Bydd y sawl sy’n ei brofi’n gwybod pa mor andwyol, bychanol ac weithiau arswydus gall aflonyddu rhywiol fod.

Er nad oes gan undebau unrhyw amheuaeth bod aflonyddu rhywiol yn y gweithle’n broblem helaeth, nid ydym yn meddu ar ddata o Gymru i gefnogi hynny. Rydym yn cynnal yr arolwg hwn i ddarganfod mwy ac i roi’r wybodaeth i’r undebau llafur y mae ei hangen arnynt i atal hyn rhag digwydd. Mae angen eich help arnom. Cymerwch yr arolwg

Cedwir eich data 100% yn gyfrinachol bob amser, ond efallai y byddwn yn defnyddio’r tueddiadau eang a gasglwyd yn y data hwn i ddylanwadu ar arweiniad ac i’w greu ar gyfer y gweithle, er mwyn gwella profiadau pobl yn y gweithle. Gallwch hefyd hunan-adnabod yn nes ymlaen yn yr arolwg os dymunech fod yn destun astudiaeth achos ar gyfer y math hwn o waith. Mae’r arolwg hwn yn agored i bawb beth bynnag yw statws ei hunaniaeth neu ei statws aelodaeth undeb a bydd yn cymryd tua 10 munud i’w gwblhau.