Toggle high contrast

Naudingi kontaktai (Lithuanian version)

Išversti: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Slovakian translation​ Russian translation​ ​Spanish translation

Patarimų, sutaikinimo ir arbitražo tarnyba (angl. ACAS)

Patarimų, sutaikinimo ir arbitražo tarnyba yra visuomeninė organizacija, propaguojanti

gerus santykius darbinėje aplinkoje. Jų nacionalinė pagalbos telefono linija atsako į klausimus apie įdarbinimą ir duoda bendrų patarimų dėl darbuotojų ir darbdavių teisių.

Tel: 0300 123 1100, nuo 8 iki 20 val., pirmadieniais – penktadieniais ir nuo 9 iki 13 val. šeštadieniais.

www.acas.org.uk

Lygybės ir Žmogaus teisių komisija (angl. EHRC)

Lygybės ir Žmogaus teisių komisija yra nepriklausoma valstybinė organizacija, įkurta tam, kad padėtų naikinti diskriminaciją, sumažinti nelygybę, ginti žmogaus teises.

www.equalityhumanrights.com/

Patarimų piliečiams biuras (angl. CAB)

Patarimų piliečiams biuras teikia nemokamus, konfidencialius patarimus apie įsiskolinimus ir vartotojų problemas, lengvatas ir pašalpas, apgyvendinimo, teisinius, įdarbinimo ir imigracijos klausimus. Patarimų galite gauti internete arba vietos biuruose. Žiūrėkite http://www.citizensadvice.org.uk/

Sveikatos ir darbo apsaugos vadovas

Sveikatos ir darbo apsaugos vadovas yra vyriausybinė organizacija, suteikianti patarimų ir informacijos sveikatos ir darbo apsaugos klausimais.

Tel: 0300 003 1747 (8.30 -17 val.) 

Motinystės teisės

Motinystės teisės yra labdaringa organizacija, skatinanti suteikti teises nėščioms moterims ir kovojanti su diskriminacija. Jie turi informacijos apie motinystės teises įvairiausiomis kalbomis:

http://www.maternityaction.org.uk/wp/advice-2/languages/

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now