Toggle high contrast

Munkahelyi problémakezelés (Hungarian version)

Fordít: Bulgarian translation English French version  Hungarian translation Italian flag Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovak version ​​Spanish translation​ ​

GrievancePanaszok

Amennyiben úgy érzi, hogy igazságtalanul bánnak Önnel a munkahelyén, például hátrányos megkülönböztetés éri munkaadója által, vagy a munkakörülményeket nem találja megfelelőnek, forduljon szakszervezeti képviselőjéhez. Együttesen, először nem hivatalos módon, próbáljanak meg beszélni a közvetlen felettesével. 

Ha ez nem segít, vagy nem hoz eredményt, indítsa el a munkáltató hivatalos panaszeljárását. Ennek során írásba kell majd foglalnia, hogy miért érzi azt, hogy önnel igazságtalanul bántak. Ezután a munkáltató egy találkozót szervez a panasz megbeszélésére. Önnek joga van ahhoz, hogy egy szakszervezeti ügyintéző elkísérje Önt erre a megbeszélésre.

Ha nem elégedett a megbeszélés eredményével, fellebbezhet. Önnek ekkor joga van ahhoz, hogy egy szakszervezeti ügyintéző kísérje Önt.

Megjegyzés: Számos munkaadó nem teszi lehetővé az alkalmazottak, illetve az önálló vállalkozók számára, hogy panaszeljárást indítsanak. Tanácsért forduljon szakszervezeti ügyintézőinkhez.

Disciplinary actionFegyelmi eljárás

Ha munkaadója fegyelmi eljárást indít Ön ellen, forduljon tanácsért szakszervezeti ügyintézőinkhez, és tárgyalják meg a fegyelmi eljárás folyamatát, mely a szerződésben van részletezve.

A fegyelmi eljárás az alábbiaknak megfelelően zajlik:

  • Az eset feltárása érdekében munkáltatójának vizsgálatot kell lefolytatnia, úgy gondolja, hogy Ön alulteljesít, vagy nem megfelelően viselkedik. Munkaadója kérheti Öntől, hogy jelenjen meg a vizsgálaton. Ide nem kaphat kíséretet, de ha munkaadója jóindulatú, engedélyezheti ezt, amennyiben Ön igényli.
  • Munkaadója hivatalos, írásbeli figyelmeztetést küld Önnek, amennyiben eljárást indít Ön ellen. Meghívja Önt a találkozóra, és tájékoztatja, hogy joga van ahhoz, hogy egy szakszervezeti ügyintéző elkísérje Önt, valamint megküldi a terhelő bizonyítékokat is.
  • A munkáltató egy személyes megbeszélés során tárgyalja meg Önnel a problémát. Önnek joga van a kísérethez, és ebbéli szándékáról tájékoztatni köteles munkaadóját. A találkozó után munkaadójának tájékoztatnia kell Önt a döntésről, és fellebbezési jogáról. 

Ha Ön már legalább két éve áll alkalmazásban, munkaadója csak akkor bocsáthatja el törvényesen, ha bebizonyítja az Ön alkalmatlanságát.  Az elbocsátás törvénytelen az alábbiak alapján:

  • szakszervezeti tagság vagy tevékenység
  • munkavédelem
  • foglalkoztatotti jogok gyakorlása
  • várandósság vagy anyaság
  • diszkrimináció

Elbocsátás esetén munkaadójának tisztességes eljárást kell lefolytatnia. Amennyiben ez elmarad, Ön panaszt tehet munkaadójával szemben. További tanácsért forduljon szakszervezeti ügyintézőinkhez.

Discrimination and Harassment at workMunkahelyi diszkrimináció és zaklatás

Amennyiben úgy gondolja, hogy önt zaklatják vagy diszkriminálják a munkahelyén, lépjen kapcsolatba a szakszervezettel.

Származási, nemi, nemzetiségi, vallási, nemi identitásbeli, terhességi, anyasági korbéli, illetve fogyatékossági (más szóval „védett tulajdonságok”) alapon tilos bárkit is diszkriminálni.

Fogyatékosság esetén külön támogatás jár. A munkaadó kötelessége, hogy „elfogadható munkakörülményeket” teremtsen a munkahelyet, a felszerelést és a munkaidőt illetően annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő munkavállalók ne kerüljenek hátrányba a többiekhez képest. Ez a kötelesség csak akkor áll fenn, ha a munkaadó tud a munkavállaló fogyatékosságáról.

Törvényellenes továbbá, ha valakit azért diszkriminálnak, mert határozott idejű szerződéssel rendelkezik, vagy mert részmunkaidős dolgozó.

A diszkrimináció jelentheti azt, hogy Ön kevesebbet keres, rosszabb feltételek mellett dolgozik, vagy egy adott pozíciót nem tölthet be.

Ha a munkahelyén valaki úgy viselkedik Önnel szemben, ahogy nem akarja, illetve a viselkedés visszataszító, zavarba ejtő, megalázó vagy bántó, beleértve a nem kívánt szexuális figyelmet, „zaklatásról” beszélhetünk. A zaklatás törvénytelen, ha a védett tulajdonságok bármelyikét érinti.

Az is jogszabályba ütközik, ha megtorlást alkalmaznak bárki ellen a diszkriminációval kapcsolatos panasz felvetése vagy a panaszt benyújtó munkatárs segítése miatt. 

Jegyezzen le minden ilyen jellegű incidenst, és őrizzen meg minden ezzel kapcsolatos bizonyítékot, mivel ezekre szüksége lesz ha hivatalos panaszt kíván tenni. A szakszervezet segít Önnek ebben.

Disciplinary actionHogyan vigyünk egy ügyet a munkaügyi bíróságra?

Ha problémája van a munkahelyén, a szakszervezet segít Önnek. Abban is tud segítséget nyújtani, ha Ön a munkaügyi bírósághoz kíván fordulni.

A munkaügyi bíróság egy olyan speciális bíróság, amely foglalkoztatási ügyekkel foglalkozik. Az esetek többségében a munkaügyi bíróság nem tudja visszaszerezni az elvesztett állást, de kényszerítheti a munkáltatót kártérítés megfizetésére.  

Fontos, hogy amennyiben munkaügyi bírósághoz fordul, kérjen tanácsot a szakszervezettől, vagy az ACAS szegélyvonalon: 0300 123 1100.  Értesítse az ACAS-t, mielőtt jogi lépést tesz. Lehetősége van egy ingyenes „korai békéltető tárgyalásra” is.

A panaszt a probléma felmerülése utáni három naptári hónapban meg kell tenni.

A munkaügyi bírósághoz fordulás díjköteles, és további díjat kell fizetnie, ha az ügy nem rendeződik a meghallgatás előtt. Ha az Ön fizetése alacsony, illetve nincs magtakarítása, folyamodhat díjcsökkentésért. További információt talál itt.

Understanding grievances and disciplinariesTovábbi információk (csak angol nyelven​)
 

Letöltés​ Understanding grievances and disciplinaries (PDF)

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now