Toggle high contrast

Kölcsönzött munkavállalók (hungarian version)

Fordít: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ ​Spanish translation 

Rights for agency worker

Kölcsönzött munkavállalók jogai

A kölcsönzött munkavállalókra ugyanazok a jogok vonatkoznak, mint a többi munkavállalóra.

„Teljesítés utáni kifizetést” tartalmazó szerződéssel rendelkező kölcsönzött munkavállalókat ugyanolyan jogok illetik meg, mint az alkalmazottakat.

Ezen felül a kölcsönzött munkavállalóknak joguk van egy írásos nyilatkozattételhez a munkafeltételekkel kapcsolatban, mielőtt elkezdenek dolgozni.

Az ügynökség nem teheti az alábbiakat:

 •  nem számíthat fel díjat csupán azért, mert munkát közvetít, vagy mert regisztrálja a dolgozót.
 • nem kényszerítheti a dolgozót termékek vagy szolgáltatások megvásárlására, pl. önéletrajzírással, képzéssel kapcsolatos szolgáltatások, vagy védőfelszerelés, a munkaközvetítési szolgáltatás feltételeként.
 • nem tarthatja vissza a munkavállaló fizetését arra hivatkozva, hogy nem történt meg a kifizetés a munkáltató szervezet részéről, ahol a munkavégzés történt, illetve azért, mert a munkavállaló nem tudja bemutatni az aláírt jelenléti ívet. az ügynökség felelőssége megállapítani, hogy a munkavállaló valójában mennyit dolgozott.

Itt  tekintheti meg a TUC kölcsönzött munkavállalók számára összeállított útmutatóját. 

Accidents at work (agency workers)

Kölcsönzött munkavállalók: munkahelyi balesetek

Az ügynökségeknek kötelessége tudomást szerezni minden munkavédelmi kockázatról a munkahelyen, amelyről az a munkáltató szervezet is tud, amely alkalmazza az ügynökségi munkavállalókat, illetve köteles megtenni a szükséges lépéseket, hogy megelőzzék a baleseteket. Ellenőriznie kell, hogy a munkaadó szervezet feltárta-e az összes munkavédelmi veszélyforrást, és tájékoztatnia kell ezekről a dolgozókat, mielőtt kihelyezik őket a munkáltató szervezethez. ​

Equal treatment

Kölcsönzött munkavállalók: egyenlő bánásmód 

​​Az első munkanaptól kezdve az ügynökségi munkavállalóknak joguk van:

 • hozzáférni ugyanazokhoz a felszerelésekhez, mint az állandó dolgozóknak
 • ugyanolyan lehetőségük van jelentkezni a munkahelyen belül megüresedett állásokra, mint az állandó dolgozóknak 

Ugyanabban a feladatkörben dolgozó ügynökségi munkavállalók 12 hét elteltével jogosultak:

 • megkapni ugyanazt az órabért, amit az állandó dolgozók (kivéve, ha teljesítés utáni kifizetést tartalmazó szerződésük van)
 • ugyanolyan szabadságolásra, mint az állandó dolgozóknak 
 • ugyanolyan munkaidő-mennyiségre, mint az állandó dolgozóknak  ​

​​Pay between assignments​​Teljesítés utáni kifizetést tartalmazó szerződések 

Azon kölcsönzött munkavállalók, akiket teljesítés utáni kifizetést tartalmazó szerződéssel alkalmaznak, 12 hét elteltével sem jogosultak az egyenlő fizetésre.

Azok a dolgozók rosszabbul járnak, ha a szerződésük:

 • „állandó”, nem rögzített idejű szerződés
 • kijelöli a minimális keresetet
 • tartalmazza a munkavégzés helyét
 • meghatározza a munkaórák mennyiségét, valamint az elvárt munkavégzés jellegét.

Ezeken felül a kölcsönzött munkavállalóknak joguk van a kifizetésre a teljesítések között, amikor nem dolgoznak. 

További információ itt található.

A szakszervezet segítséget nyújt az érdekérvényesítésben, ha Ön ilyen szerződéssel rendelkezik.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now