Working in the UK: Your rights at work (Slovak version)

Share this page

Dokument s faktami (4,000 slov) vydaný 30.apríla 2004

Versions: English, Czech, Hungarian, Lithuanian, Polish, Latvian

Pracovať v Británii: Vaše pracovné práva

Vitajte v UK

Brožúrku napísal Kongres odborových zväzov (Trades Union Congress (TUC)a je pre štátnych príslušníkov z A8 zahrňujúci slovenských občanov. TUC je organizáciou, ktorá predstavuje britské odbory. TUC je jedinou odborovou konfederáciou v Británii, so 66 členskými úniami, ktoré majú dokopy skoro 6.5 miliónov členov. TUC je nezávislé na zamestnávateľoch, vláde a hocijakej politickej strane.

Právny systém každej krajiny je vždy zložitý. V tejto brožúrke nemôžeme vysvetliť všetko o britskom zákonníku práce. Považujte toto za návod k tomu najdôležitejšiemu. Ak si myslíte, že o niečo prichádzate, alebo že Váš zamestnávateľ alebo zamestnanecká agentúra porušujú zákon, musíte vyhľadať ďalšiu radu. V tejto brožúrke Vám poradíme, kam sa máte obrátiť o ďalšiu pomoc.

TUC ďakuje Slovenskému konzulátu za pomoc pri vypracovaní tohoto prospektu

Začať pracovať v UK

Predtým, než začnete pracovať,  musíte sa úradne zaregistrovať. Meno vládneho oddelenia, ktoré registruje pracovníkov z nových EU členských štátov, je Home Office. Môžete sa zaregistrovať na Working In The UK website. (webova stránka Pracovať v Británii)

Na to, aby ste mohli legálne pracovať, potrebujete tiež Národné poisťovacie číslo. Keď dostanete prácu, budete ho potrebovať.

Národné poistenie and dane

Na získanie Národného poisťovacieho čísla sa musíte objednať na pohovor zvaný 'evidence of identity' ('dokázanie identity') na najbližšom úrade práce zvanom Job Centre. Toto sú vládne úrady, ktoré nájdete vo väčšine veľkých miest a mestských obvodov. Potrebujete na to dôkaz identity (ako pas) ako i dôkaz toho, že pracujete. Viac o tomto nájdete na http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp

Niektorí zamestnávatelia Vám môžu ponúknuť prácu bez platby národného poistenia alebo daní (tzv. Hotovosť do ruky). Toto je proti zákonu. Keď porušujú tento zákon, je veľmi pravdepodobné, že budú porušovať iné zákony zo zákonníka práce, zvlášť tie, ktoré chránia pracovníkov. Je to pre Vás veľmi ťažké sa domôcť Vašich legálnych práv, ak nepracujete legálne. Tomuto druhu práce by ste sa mali vyhýbať.

Každý pracovník v Británii má národné poisťovacie číslo. Je na to, aby sa mohlo sledovať, či platí poriadne príspevky sociálneho poistenia. Keď zarábate viac ako 80 libier týždenne, potom vy i Váš zamestnávateľ musíte platiť niečo, čomu sa hovorí príspevky národnej poisťovne. Toto je druh zdanenia. Pracovník za to získa nárok na rôzne dávky sociálneho zabezpečenia. Platenie príspevkov národného poistenia v Británii Vám tiež pomáha si nazhromaždiť nároky vo svojej vlasti.

Tiež musíte platiť daň z príjmu. Koľko daní máte zaplatiť, závisí na rôznych faktoroch. Každý pracovník v Británii má daňový kód, ktorý zamestnávateľ používa na to, aby zistil, koľko daní má za Vás zaplatiť. Keď začínate vo svojom prvom zamestnaní v Británii, musíte asi zaplatiť 'mimoriadnu daň', pokiaľ nedostanete daňový kód. Je tiež možné, že dostanete dočasné Národné poisťovacie číslo, pokiaľ Vám nedajú to poriadne..

Berte do úvahy, že Váš zamestnávateľ nepotrebuje si vziať Váš pas či občiansky preukaz a nemá právo ich u seba držať. Môžu si z nich pre záznam urobiť fotokópie.

Pracovník alebo zamestnanec?

Väčšina ľudí pracujúci v Británii majú určité základné práva ako minimálna mzda a právo na platenú dovolenku.

Sú tu zvláštne práva pre tých, ktorí používajú zamestnávateľskú agentúru alebo sprostredkovateľa práce (niekedy sa im hovorí hlavní velitelia-gangmasters) .

Mnoho pracujúcich má lepšie práva, pretože majú právny štatút zamestnancov. To vysvetlíme nižšie.

Všetky tieto práva podľa zákonníka práce môžu byť vynutiteľné podľa zákona. Toto sa môže presadzovať na Zamestnaneckom tribunáli (Employment Tribunal) – špeciálny súd, ktorý sa zaoberá pracovnými záležitosťami – alebo s pomocou odborového zväzu, ak ste jeho členom. Viac Vám o tom povieme nižšie v tejto brožúrke.

Väčšina osôb pracujúcich v Británii sú zamestnanci, a preto majú lepšie práva. Ale väčšina zamestnaní, ktoré bude vykonávané osobami, ktoré do tejto krajiny prídu na krátko – vrátane skoro všetkých zamestnaní poskytovaných zamestnávateľskými agentúrami – ich asi nebudú kvalifikovať za zamestnancov.

Ak ste odpovedali áno na väčšinu otázok v stĺpci „zamestnanec“, pravdepodobne ste zamestnancom. Ak ste odpovedali áno na väčšinu otázok v stĺpci pracovník, pravdepodobne ste pracovníkom.

Zamestnanec

· Vyžaduje Váš zamestnávateľ, aby ste pracoval určené hodiny a platí Vám za ne nezávisle na tom, či nejaká práca bola alebo nebola?

· Má Váš zamestnávateľ kontrolu nad tým, čo robíte a určuje, ako a kedy to budete robiť?

· Musíte si sám osobne vykonať prácu, (tj. nemôžte zaplatiť za niekoho iného, aby tú prácu za Vás vykonal?)

· Dodáva Vám zamestnávateľ nástroje a iné zariadenia na výkon práce?

· Platia za Vás dane a národné poistenie (i keď mnohí pracovnici tiež majú dane and národné poistenie stŕhané zo mzdy, takže toto samo o sebe nedokazuje, že ste zamestnancom.)

· Máte písomnú zmluvu so svojim zamestnávateľom, ktorá obsahovala frázu ' zamestnanecká zmluva'

Pracovník

· Dáva Vám Váš zamestnávateľ prácu a platí za ňu, len keď ju potrebuje?

· Môžete sa rozhodnúť, kedy chcete pracovať a dokonca ponúkanú prácu odmietnuť?

· Ak chcete, môžete zaplatiť niekomu inému, aby za Vás pracoval?

· Musíte používať vlastné nástroje?

· Musíte si sám platiť dane a národné poistenie?

· Máte so zamestnávateľom písomnú zmluvu obsahujúcu frázu 'zmluva na služby'?

Ak máte nejaké pochybnosti, potrebujete sa poradiť. Odborové zväzy a poradenské agentúry sa rozumejú do právnych ťažkostí, ale o niektorých prípadoch možno musí rozhodovať Zamestnanecký tribunál. .

Vaše práva ako pracovníka

Väčšina z ľudí, ktorí pracujú, vrátane všetkých, čo pracujú pre agentúru, majú od prvého dňa v práci nasledujúce práva:

 • národnú minimálnu mzdu;
 • práva týkajúce sa pracovného času (vrátane prestávok, dovoleniek a platenia počas dovolenky a obmedzenie pracovného týždňa);
 • ochranu zdravia a bezpečnosti;
 • právo vstúpiť do odborov; a
 • ochranu pred nespravodlivou diskrimináciou.

Národná minimálna mzda

Toto je minimum, čo vám môžu platiť za každú odpracovanú hodinu:

 • keď je vám 22 alebo viac, mali by ste dostať za hodinu najmenej 5.35 libier (zvýšené na 5.52 libier od októbra 2007)
 • keď je vám medzi 18 a 21, mali by ste dostať za hodinu najmenej 4.45 libier (zvýšené na 4.60 libier od októbra 2007)
 • keď je Vám 16 alebo 17, Vaša najnižšia hodinová mzda by mala byť 3.00 libry za hodinu (zvýšené na 3.40 libier od októbra 2007).

Sprepitné, ktoré dostanete priamo, sa nepočíta, ale také, čo sa vypláca s Vašou mzdou, sa počíta.

Ale sú tu dve komplikácie:

Aké zrážky sa Vám môžu legálne odčítať zo mzdy?

Zrážky zo mzdy za tovar a služby, ktoré poskytol zamestnávateľ, ako sú jedlá a doprava, nemôže znížiť Vašu mzdu pod minimálnu platobnú mzdu. K tomuto pravidlu je jedna výnimka. Ak Vám dávajú ubytovanie, zaň sa smie strhávať maximálne 29.05 libier (zvýšené na 30.10 libier od októbra 2007) týždenne alebo 4.15 libier za deň, keď sa poskytuje ubytovanie na menej než na týždeň (zvýšené na 4.30 libier za deň od októbra 2007). Toto neznamená, že viac od Vás chcieť nemôžu, ale len táto suma sa smie odčítať pri robení rozhodnutia, či dostávate minimálnu mzdu

Čo, keď nemám určené presné hodiny?

Niektorí ľudia sú platení od odvedenej práce, nie za pracovné hodiny. I v tomto prípade je ochrana minimálnej mzdy, ale systém, ktorý toto vyrátava, sa odlišuje.

Ak si myslíte, že Vám minimálna mzda nie je vyplácaná, môžete sa sťažovať priamo NMW Helpline na 0845 6000 678 (Anglicko, Walesko a Škótsko) alebo 0845 6500 207 (Severné Írsko). Môžete tiež požiadať o radu Vaše odbory, ak ste ich členom, alebo poradenskú agentúru.

Práva vzhľadom na pracovný čas

Tieto pokrývajú pracovné prestávky, dovolenky a platenie počas dovolenky, nočnú prácu a koľko hodín môžete pracovať každý týždeň. Existujú brožúrky pokrývajúce tieto práva, ktoré môžete dostať cez linku TUC (Rady odborových zväzov) Know Your Práva  (Poznajte svoje práva) na 0870 600 4 882

Pracovné prestávky

Máte právo na pracovnú prestávku 20 minút, keď Váš pracovný deň je dlhší ako šesť hodín. Keď je Vám ale pod 18, máte právo na 30-minútovú prestávku po štyroch a pol hodinách.

Dovolenka

Máte právo na štyri týždne platenej dovolenky ročne.

(Niektoré zamestnanecké agentúry sa tomuto vyhýbajú tým, že tvrdia, že to, čo dostávate na hodinu je vrátane platby za dovolenku a preto že Vám nemusia platiť naviac počas dovolenky. Vaša zmluva musí prinajmenšom jasne stanoviť, že Vaša mzda pokrýva i platbu za dovolenku a koľko z Vašej mzdy je platba za platenú dovolenku.)

Všimnite si, že praktiky, na ktoré ste mohli byť zvyknutí, ako trinásty (či štrnásty) mesačný plat a príplatok na dovolenku v Británii nie sú bežné.

Nočná práca

Pravidelní noční pracovnici by nemali pracovať viac ako osem hodín v každom 24-hodinovom období. Pravidlá O Pracovnom Čase umožňujú, aby práca v noci bola spriemernená počas 17-týždňového obdobia tým istým spôsobom ako týždenné pracovné hodiny. Noční pracovnici majú tiež právo na zdravotnú prehliadku zadarmo.

Pracovný týždeň

Máte právo nepracovať viac ako priemerne 48 hodín týždenne. Tento limit sa spriemerňuje počas 17-týždňového obdobia. Môžete podpísať, že sa tohto práva vzdávate, ale nemôže byť na Vás robený nátlak, aby ste sa ho vzdali, a hocikedy môžete na ňom znovu nástojiť, i keď budete musieť čakať až do troch mesiacov, aby ste znovu ochranu získali.

Ochrana zdravia a bezpečnosti

Váš zamestnávateľ má povinnosť Vám poskytnúť bezpečné a zdraviu nezávadné pracovné prostredie. Do tohto má patriť školenie o záležitostiach zdravia a bezpečnosti na Vašom pracovisku. Je tu mnoho zvláštnych pravidiel, ktoré platia na každom pracovisku, kde pracovníci sú vystavení zvláštnemu risku.

Ochrana pred diskrimináciou

Máte právo, aby sa s Vami nenakladalo horšie ako s inými pracovníkmi Vašej agentúry alebo sprostredkovateľne práce na základe pohlavia, rasy, handicapu, tehotnosti, pohlavnej orientácie a náboženstva alebo viery. Od októbra 2006 je nezákonné pre zamestnávateľa diskriminovať pracovníkov a žiadateľov o prácu na základe veku.

Členstvo v odboroch

Máte právo sa stať členom odborov. Nemusíte to oznámiť Vášmu zamestnávateľovi, že ste sa stal členom. Nemôžete byť diskriminovaný za to, že ste členom odborov.

Špeciálne práva pre pracovníkov odborov

Žiadne poplatky

 • Zamestnávateľská agentúra od Vás nesmie žiadať poplatok za to, že Vám našla prácu alebo že Vás zapísala na svoj zoznam.
 • Zamestnávateľská agentúra nemôže na Vás vyžadovať, aby ste si ako podmienku na používanie jej služieb pri hľadaní práce kúpili jej iné výrobky alebo služby ako napísanie životopisu, školenie alebo osobné ochranné zariadenia.
Zamestnávateľskéagentúry majú zarábať na zamestnávateľoch, ktorí potrebujú pracovníkov, nie na osobách hľadajúcich prácu.

Čo sa týka Vašej mzdy

Agentúra Vám nesmie zadržať plat len preto, že ešte nedostala zaplatené od obchodnej spoločnosti, alebo organizácie, kde ste pracovali, alebo preto, že nemôžete predložiť podpísaný záznam o odpracovaných hodinách (signed time sheet.) Keď spoločnosť, pre ktorú pracujete, odmieta podpísať tento záznam (time sheet), tak je to zodpovednosťou Vašej agentúry, aby zistila, koľko hodín ste v skutočnosti odpracovali. A za tieto hodiny musíte byť zaplatený.

Písomné prehlásenie o zmluvných náležitostiach a podmienkach (statement of terms and conditions)

Keď sa zapíšete u hocijakej agentúry, musíte pred začatím práce dostať podpísané prehlásenie o zmluvných náležitostiach a podmienkach (statement of terms and conditions.) Toto sa vyžaduje bez ohľadu na to, či sa jedná o dočasné, alebo stále zamestnanie. Ak boli podmienky raz odsúhlasené a písomné potvrdené, nesmú byť zmenené bez Vášho súhlasu. Ak boli odsúhlasené hocijaké zmeny, musia byť písomne potvrdené do piatich pracovných dní.

Keď Vám agentúra hľadá dočasné zamestnanie, písomná zmluva musí zahŕňať:
 • či ste vedený ako zamestnanec tejto agentúry, alebo ako pracovník, ktorý sa zmluvne zaviazal dodať určitú službu. (‘contracted for services’). Obvykle budete spadať pod kategóriu pracovníkov (na stránke 3 sa dozviete viacej o tomto dôležitom rozdiele);
 • musí špecifikovať, že dostanete zaplatené za všetku odvedenú prácu;
 • akú výpovednú lehotu musíte dať a na akú výpovednú lehotu máte nárok pri ukončení kontraktu;
 • mzdu, ktorú budete dostávať, alebo najnižšiu mzdu o ktorej Vaša agentúra odôvodnene predpokladá, že Vám môže zaistiť. Musí byť najmenej vo výške minimálnej štátnej hodinovej mzdy (National Minimum Wage);
 • či budete platený týždenne alebo mesačne;
 • Na koľko platenej dovolenky máte nárok. Na väčšinu pracovníkov, ktorí pracujú pre agentúry, sa vzťahujú Pravidlá o pracovnej dobe (Working Time Regulations) a majú nárok na najmenej štyri týždne dovolenky za rok (pozrite vyššie).

Zdravie a bezpečnosť

Agentúry majú povinnosť zistiť všetky zdravotné alebo bezpečnostné riziká, o ktorých najímajúci vie, a čo robí preto, aby týmto rizikám zabránil, alebo ich obmedzil.

Musia skontrolovať, že najímajúci previedol úplné vyhodnotenie zdravotných a bezpečnostných rizík a predtým, než Vás do organizácie umiestia, musia si byť istí, že máte o situácii úplnú vedomosť.

Dodatočné práva pre zamestnancov

Pre legálne postavení zamestnanca (‘employee’) získavate dodatočné práva, ale môžete byť podrobený/á skúšobnej lehote (qualifying period.) To znamená, že tieto práva nezačínajú od Vášho prvého dňa práce, ale potom, čo ste pre toho istého zamestnávateľa pracoval/a po určitú dobu. Táto časť opisuje dodatočné práva zamestnancov a dobu, ktorú sa na ne musíte čakať. Stále sa ale na Vás vzťahujú všetky práva opísané vyššie

Práva od prvého dňa v práci

 • Musíte dostať vyrozumenie o tom, koľko zarábate a aké zrážky sa Vám budú strhávať.
 • (Toto nie je to isté ako pracovná zmluva, aj keď pracovná zmluva môže tieto informácie tiež obsahovať.)
 • Máte nárok na 26 týždňov materskej dovolenky, aj keď ste už bola tehotná pri nástupe do zamestnania.
 • Môžete si vybrať neplatené mimoriadne voľno v naliehavých rodinných prípadoch.
 • V tehotnosti máte právo na voľno na návštevy u lekára.
 • V určitých obmedzených prípadoch ste chránený/á pred prepustením, napríklad pri tehotenstve, v prípade udania alebo odborovej činnosti.
 • Máte právo nebyť diskriminovaný pre Vaše pohlavie (vrátane tehotenstva), rasy, (alebo v prípade štátnych príslušníkov EU, štátnej príslušnosti), sexuálnej orientácie, náboženstva, alebo handicapu, či pre členstvo v odborovej organizácii.
 • V prípade disciplinárneho konania alebo konania o sťažnosti, máte právo si so sebou priviesť zástupcu odborov alebo spolupracovníka.
 • Keď si to väčšina zamestnancov praje, máte právo na to, aby Váš zamestnávateľ uznal právo Vášho odborového zástupcu vyjednávať Vaše pracovné podmienky.
 • Máte právo na rovnaký plat, ako majú príslušníci opačného pohlavia vykonávajúci rovnaké, alebo porovnateľné zamestnanie ako Vy.
 • Máte právo, aby Vám neboli strhávané z platu žiadne zrážky (okrem dane z príjmu a národného poistenia (National Insurance), pokiaľ ste k tomu nedali súhlas.
 • Môžete podať žalobu na porušenie pracovnej zmluvy, keď Vás zamestnávateľ prepustí bez dodržania odsúhlasenej výpovednej lehoty, alebo keď poruší nejakú inú náležitosť alebo podmienku Vašej pracovnej zmluvy.
 • Keď platíte príspevky na národné poistenie (National Insurance contributions), máte právo si požiadať o zákonnú platbu nemocenského (Statutory Sick Pay) po pracovnej neprítomnosti štyri dni po sebe z dôvodov choroby.

Práva po jednom mesiaci

 • Vaša prepúšťacia lehota je jeden týždeň.
 • Keď Vás suspendujú zo zdravotných dôvodov, musíte byť naďalej platený/á.
 • Musí Vám byť vyplatená mzda, keď ste prepustený.

Práva po dvoch mesiacoch

 • Máte nárok na písomnú formuláciu pracovných podmienok so špecifikáciou výšky vášho platu, pracovných hodín, dovolenky a iných dávok, ako napríklad nárok na starobný dôchodok. Napriek tomu, že toto písomné prehlásenie nie je pracovná zmluva, je veľmi dôležité, aby ste ho mali, pretože ho môžete použiť v súdnom konaní alebo tribunáli v prípade zmien..

Práva po šiestich mesiacoch

 • Môžete mať ďalších 26 týždňov materskej dovolenky (k 26 týždňom spomenutým vyššie).
 • Môžete si požiadať o flexibilné pracovanie ak ste zodpovedný za vychovávanie dieťaťa vo veku menej ako 6 alebo 18 ak je dieťa handicapované
 • Možno že aj získate oprávnenie na rodičovské voľno

Práva po jednom roku

 • Môžete zažalovať Vášho zamestnávateľa pre neoprávnenú výpoveď, keď Vás vyhodí bez udania dostatočnej príčiny a neumožní Vám prejsť cez náležitý prepúšťací proces. Máte tiež nárok na písomné odôvodnenie od Vášho zamestnávateľa, prečo Vás prepúšťa.
 • Možno že aj budete si môcť požiadať o rodičovské voľno

Práva po dvoch rokoch

 • Môžete vymáhať odškodné pri výpovedi pre nadbytočnosť (redundancy), ak ste skončil pracovať na mieste, na ktoré potom nikto nebol prijatý. Čiastka záleží na Vašom veku, Vašom platu a na tom, ako dlho ste bol zamestnaný.

Presadzovanie Vašich práv

pomoc a informácie

Zamestnávatelia Vám môžu Vaše práva upierať z rôznych dôvodov.

Niekedy nevedia, aké sú ich zodpovednosti. Niekedy im to zas v minulosti prešlo, ale ak sa nedáte, ustúpia. A niekedy preto, že sa dostávajú k ziskom pomocou zastrašovania a vykorisťovania.

Na vymáhanie všetkých práv popísaných v tejto brožúre existujú právne prostriedky.

Ale to neznamená, že je to vždy ľahké. Zlí zamestnávatelia šikanujú pracovníkov, ktorí trvajú na svojich zákonných právach. Najlepší postup je sa poradiť s Vašimi odbormi alebo, ak nie ste ich členom, nájdite si odbory najvhodnejšie pre Vás a Vašich kolegov, staňte sa ich členmi a poraďte sa s nimi. Ináč sa môžete radiť s jednou z nasledujúcich agentúr.

Odvolanie sa k zamestnaneckému tribunálu (Employment Tribunal)

Employment Tribunals (zamestnanecké tribunály) sú špeciálne súdy, ktoré za zaoberajú zamestnaneckými problémami. Nie sú tak formálne, ako normálne súdy. Niekedy sa prípadom zaoberajú právnici, ale v jednoduchých prípadoch ľudia použijú úradníka odborovej organizácie, či niekoho z poradenskej agentúry, alebo vysvetlia svoj prípad sami.

Napriek tomu, že sa niektorým ľuďom podarilo sa úspešne (pred tribunálom) zastupovať, neradili by sme Vám to. Zmeny v riadení, ktoré nadobudli platnosť v roku 2004, bohužiaľ veci viacej skomplikovali a pomotali. Ak si myslíte, že máte šancu prípad vyhrať, spojte sa so svojou odborovou organizáciou, alebo keď nie ste členom odborov, vyhľadajte odbornú poradu, ako postupovať.

Je dôležité vedieť, že väčšina sťažností musí byť urobená do troch mesiacov potom, čo k udalosti došlo. Táto lehota je predĺžená pre prípady zaoberajúce sa odškodným pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti (redundancy.)

Ďalšia pomoc a informácie

Je celý rad organizácií, ktoré poskytujú radu a pomoc. Niektoré sú vládne úrady, ktoré zabezpečujú určité práva, iné sú nezávislé na vláde a môžu poskytnúť radu a informácie o mnohých problémoch.

občianska poradenská kancelária (Citizens Advice Bureau [CAB]):

Väčšina miest má kanceláriu CAB. Táto služba Citizens Advice Bureau Service ponúka dôverné, nestranné a nezávislé poradenstvo, ktorá je zadarmo. Tieto kancelárie Citizens Advice Bureaux pomáhajú vyriešiť takmer šesť miliónov nových prípadov každý rok, ktoré majú podstatný vplyv na život, ako napríklad problémy s dlhmi, spotrebiteľské záležitosti, sociálne dávky, ubytovanie, právne problémy, zamestnanecké a imigračné problémy. Poradcovia môžu pomôcť s vyplňovaním formulárov, s písaním dopisov, vyjednávaním s kreditormi a zastupovaním klientov u súdu alebo tribunálu.

Vašu najbližšiu kancelár CAB môžete nájsť na internetovej stránke www.nacab.org.uk alebo v telefónnom zozname.

Inšpekčná služba pre kontrolu dodržiavania štandardov zamestnávateľskými agentúrami (Employment Agency Standards Inspectorate):

Keď pracujete pre agentúru, ktorá sa k Vám nechová dobre, a domnievate sa, že možno porušuje zákon, môžete ju udať vládnej službe, ktorá reguluje agentúry.

Tel: 0845 955 5105.

Náborová a zamestnanecká konfederácia (Recruitment and Employment Confederation [REC]):

Niektoré agentúry (obvykle tie lepšie,) sú členmi REC, ktorá stanovuje normy povinné pre jej členov. Keď má Vaša agentúra v kancelárii alebo na  listovom papieri symbol REC, tak si na ňu môžete sťažovať u REC, keď sa domnievate, že porušuje zamestnanecký zákon.

Tel: 020 7462 3260

Urad pre zdravie a bezpečnosť (Health and Safety Executive):

HSE je schopný poskytnúť radu a informácie o zdravotných a bezpečnostných problémoch.

Tel: 08701 545 500 (od 8 hodín ráno do 6 hodín poobede)

Linka o národnej minimálnej mzde (National Minimum Wage Helpline):

Tel: 0845 600 0678

Poradenská, zmierovacia a rozhodcovská služba (Advisory, Conciliation and Arbitration Service [ACAS]):

ACAS je verejný orgán, ktorý presadzuje dobré vzťahy na pracoviskách. Jeho štátna pomocná linka odpovedá na otázky v oblasti zamestnania, a poskytuje všeobecnú poradenstvo o pracovných právach pre zamestnancov aj zamestnávateľov.

Tel: 08457 47 47 47 (9am-4.30pm)

Informačná linka služby zamestnaneckého tribunálu (Employment tribunal service enquiry line):

Informácie o spôsobe podania odvolania, alebo o tom, ako prebieha súdny proces u tohto tribunálu.

Tel: 08457 959 775

Ak sa domnievate, že Váš problém obsahuje diskriminačný aspekt, tak Vám sa Vám možno hodí nasledujúce:

Komisia pre rovnaké príležitosti (Equal Opportunities Commission):

Tel: 0845 601 5901

www.eoc.org.uk

Komisia pre rasovú rovnoprávnosť (Commission for Racial Equality):

Tel: 020 7939 0000

www.cre.gov.uk

Komisia pre práva invalidov (Disability Rights Commission): )

Tel: 08457 622633

www.disability.gov.uk

Pracovné práva lesbičiek a homosexuálov:

Tel: 020 7704 6066

www.lager.dircon.co.uk

Odborové organizácie dnes - Váš priateľ v práci

Zväz odborových organizácií TUC vydáva rad brožúr zadarmo, ktoré obsahujú viacej informácií o pracovných právach, aké sme boli schopní v tejto brožúre v krátkosti popísať. Môžete si ich vypýtať na TUC pomocnej linke Know Your Rights (poznajte svoje práva) na telefónnom čísle 0870 600 4 882. Internetová stránka o tom, ako TUC pracuje, je na adrese www.worksmart.org.uk a tiež obsahuje detailné informácie o zamestnaneckých právach a zdraví a bezpečnosti pri práci.

Každý má právo sa stať členom odborovej organizácie – členstvo nie je tak drahé, ako si možno myslíte, a Váš zamestnávateľ nemusí vedieť o tom, že sa zamýšľate stať členom. Priemerné členské príspevky odborov sú len asi £1 (jedna libra) týždenne pre ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok a £2 (dve libry) pre pracujúcich na plný úväzok.
Členstvo v odboroch Vám môže pomôcť získať Vaše práva, a získať ešte viacej. Odborová organizácia môže vylepšiť Váš plat, podmienky, zdravie, bezpečnosť a kvalifikácie. Môže Vám dať podporu, keď ste šikanovaný/á, diskriminovaný/á alebo prídete o miesto. Váš predstavený nemusí vedieť, že ste sa stali členom, a čokoľvek poviete Vášmu odborovému zástupcovi, bude považované za dôverné.

Mnohé pracoviská v Spojenom kráľovstve už majú odborovú organizáciu dlho. Keď na Vašom pracovisku nie sú žiadni členovia odborov, alebo odborová organizácia, aj tak Vám môžu byť odbory ochotné pomôcť – zvlášť, keď je s rovnakými problémami viac s rovnakými problémami a chcete pracovať spoločne na ich vyriešení.

Keď sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa stať členom odborovej organizácie, a ktorá odborová organizácia je pre Vás vhodná, zatelefonujte TUC pomocnou linku Know Your Rights (poznajte svoje práva) na čísle 0870 600 4 882, alebo navštívte www.workSMART.org.uk/unionfinder.

English

Go to page

Hungarian

Go to page

Czech

Go to page

Latvian

Go to page

Slovak

Go to page

Lithuanian

Go to page

Polish

Go to page.

TUC Migrant Workers Project, Congress House, Great Russell Street, London WC1B 3LS

e-mail [email protected] http://www.tuc.org.uk/

Other update
Printer-friendly versionSend by email

Share this Page