Working in the UK: Your rights at work (Hungarian version)

Share this page

Versions: English, Czech, Slovac, Lithuanian, Polish, Latvian

Tájékoztató (4000 szó terjedelem), kiadva 2004. április 30-án

 

Munkavállalás Nagy-Britanniában

Isten hozta Nagy-Britanniában!

Ez a tájékoztató az Európai Unió tíz új tagállamából munkavállalás céljából Nagy-Britanniába érkezők számára készült. Tájékoztatást ad az itteni munkavégzése során Önt megillető jogokról.

Ezt a tájékoztatót a brit Szakszervezeti Szövetség (Trades Union Congress – TUC) írta) az A8 országok polgárai, többek között a magyarok számára.

Ez a szervezet képviseli a brit szakszervezeteket. A TUC az egyetlen olyan szakszervezeti szövetség Nagy-Britanniában, amely – 66 tagszervezettel – közel 6,5 millió tagot képvisel. A TUC a munkaadóktól, a kormánytól és minden politikai párttól független.

Minden ország jogrendszere összetett. Ebben a tájékoztatóban nem tudjuk elmagyarázni a brit munkajog minden részletét. Ismertetőnk alapvető információkat, eligazítást nyújt. Kérjen további tanácsokat, ha úgy érzi, hogy valami nem világos, vagy munkaadója, illetve foglalkoztató ügynöksége törvényt sért. A tájékoztató végén ötleteket adunk arra, hogy hol kaphat további segítséget.

A TUC szeretne köszönetet mondani a Magyar konzulátusnak az e tájékoztató készítéséhez nyújtott segítségért

A munka megkezdése Nagy-Britanniában

A munkavégzés megkezdése előtt regisztráltatnia kell magát a hatóságoknál. Az új EU-tagállamokból származó munkavállalókat a brit Belügyminisztérium [Home Office] regisztrálja. Regisztráláshoz látogasson el az alábbi weboldalra: Munkavállalás Nagy-Britanniában [Working In The UK] .

A legális munkavégzéshez szüksége lesz még egy Társadalombiztosítási [National Insurance] számra is. Ez akkor kell beszereznie, ha munkát kapott.

Társadalombiztosítás és adó

A Társadalombiztosítási szám beszerzéséhez egy ”személyazonosító” interjúra kell bejelentkeznie a legközelebbi Munkaügyi Központban [Job Centre]. Ez olyan állami hivatal, amely megtalálható a legtöbb nagyobb városban vagy nagyvárosi kerületben. Magával kell vinnie egy személyazonosító okmányt (például útlevelet) és az alkalmazást bizonyító igazolást. További részletek találhatók az alábbi weboldalon: http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp

Előfordulhat, hogy egyes munkaadók társadalombiztosítás és adó megfizetése nélküli állást (más néven „feketemunkát”) kínálnak. Ez törvényellenes. Ha ezt a törvényt megsértik, akkor nagyon valószínű, hogy más foglalkoztatási – különösen a munkavállalókat védő – törvényeket is megsértenek. Nagyon nehéz lesz bármilyen jogával élni, ha nem legálisan dolgozik. Az ilyen fajta állásokat kerülnie kell.

Nagy-Britanniában minden munkavállaló rendelkezik Társadalombiztosítási számmal. Ennek segítségével lehet nyomon követni a társadalombiztosítási járulékokat. Ha Ön hetente mintegy 80 fontnál többet keres, akkor mind Önnek, mind a munkáltatójának Társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie. Ez adójellegű befizetés. Cserébe a munkavállalók jogosultságot szereznek számos társadalombiztosítási ellátásra. A társadalombiztosítási járulék Nagy-Britanniában történő fizetése a saját hazájában is jogosultság megszerzését segíti elő.

Jövedelemadót is fizetnie kell. Az Ön által fizetendő adó összege számos tényezőtől függ. Nagy-Britanniában minden munkavállalónak van egy adószáma, aminek felhasználásával a munkaadó kiszámítja az Ön nevében az általa fizetendő adó összegét. Ha az első állását kezdi meg Nagy-Britanniában, akkor valószínűleg mindaddig „ideiglenes adót” fog fizetni, amíg nem kap adószámot. Előfordulhat, hogy ideiglenes Társadalombiztosítási számot fog kapni, amíg a végleges számot ki nem adják.

Megjegyezzük, hogy a munkáltatójának nincs szüksége az Ön útlevelének vagy személyazonossági okmányainak visszatartására, és nincs is joga erre. Nyilvántartásukhoz másolatot készíthetnek ezekről.

Alkalmi munkavállaló vagy alkalmazott?

Nagy-Britanniában a legtöbb munkát végzőnek vannak bizonyos alapvető jogai, például a minimálbér vagy a fizetett szabadság.

Vannak olyan különleges jogok, amelyek a munkakereséséhez foglalkoztató ügynökséget (néha más néven napszámos-szervező vállalkozót) igénybe vevőket illeti meg – lásd alább..

Számos munkavállaló több jogot élvez, mert jogállása alkalmazott. Ezt az alábbiakban magyarázzuk el.

Ezek a munkaviszonnyal kapcsolatos jogok törvény előtt érvényesíthetők. Ezt megteheti a Munkaügyi Bíróságon [Employment Tribunal] – a munkával kapcsolatos ügyekkel foglalkozó különleges bíróságon – vagy szakszervezet támogatásával, ha Ön szakszervezeti tag. Erről a tájékoztató további részében esik szó bővebben.

Nagy-Britanniában a legtöbb ember alkalmazott, így több joggal rendelkezik. Azonban a rövidebb időszakokra az országba érkezők számára felkínált munkák többsége – így a foglalkoztató ügynökségek által biztosított munkák szinte mindegyike – valószínűleg nem számít munkaviszonynak.

Ha az alkalmazott oszlopban levő kérdések többségére igennel válaszol, akkor Ön valószínűleg alkalmazott [employee]. Ha az alkalmi munkavállaló oszlopban levő kérdések többségére igennel válaszol, akkor Ön valószínűleg alkalmi munkavállaló [worker].

alkalmazott

· A munkáltatója előírja, hogy adott óraszámot ledolgozzon és ez alapján fizet, függetlenül attól, hogy van vagy nincs elvégzendő munka?

· A munkáltatója előírja, hogy mit tegyen és azt is, hogy mikor és hogyan?

· Önnek személyesen kell elvégeznie a munkát (azaz Ön nem bízhat meg más dolgozót, hogy Ön helyett elvégezze)?

· A munkáltató biztosítja a szerszámokat és más berendezéseket a munkavégzéshez?

· A munkáltató fizeti az adót és a társadalombiztosítási járulékot az Ön javára (ugyanakkor számos munkavállaló fizetéséből is vonnak adót és TB-járulékot, így ez önmagában nem garantálja, hogy Ön alkalmazott)?

· Készült-e olyan írásos szerződése a munkáltatóval, amely tartalmazza a „munkaszerződés' kifejezést?

alkalmi munkavállaló

· A munkáltató csak akkor kínál munkát - és fizet érte - amikor szüksége van rá?

· Ön döntheti el, hogy mikor dolgozik, és akár vissza is utasíthatja a felajánlott munkát?

· Ha akar, akkor Ön megbízhat más dolgozót, hogy Ön helyett elvégezze a munkát?

· Önnek a saját szerszámait kell biztosítania?

· Önre bízzák a saját adója és TB-járuléka befizetését?

· Készült-e olyan írásos szerződése a munkáltatóval, amely tartalmazza a „szolgáltatási szerződés' kifejezést?

Ha kétségei vannak, akkor kérjen tanácsot! A szakszervezetek és a tanácsadó ügynökségek tájékozottak a jogi nehézségek terén, de egyes ügyeket esetenként a Munkaügyi Bíróságnak kell megítélnie. .

Az Önt alkalmi munkavállalóként megillető jogok

A legtöbb munkavégző személyt – így az ügynökség alkalmi munkavállalóját is – megilletnek ezek a jogok a munkavégzés első napjától fogva.

 • az Országos Minimálbér;
 • a munkaidővel kapcsolatos jogok (pihenők, szabadság, szabadság idejére kapott bér és a heti munkaidő korlátozása);
 • munkavédelem;
 • a szakszervezetbe való belépés joga; és
 • diszkriminációval szembeni védelem.

Az Országos Minimálbér

Van egy olyan minimális bér, amelyet minden ledolgozott óra után meg kell kapnia:

 • Ha 22 éves vagy idősebb, akkor óránként legalább 5,35 fontot kell kapnia (2007. októberétől 5,52 fontra emelkedik)
 • Ha 18-21 éves, akkor óránként legalább 4,45 fontot kell kapnia (2007. októberétől 4,60 fontra emelkedik).
 • Ha 16 vagy 17 éves, akkor óránként legalább 3 fontot kell kapnia (2007. októberétől 3,40 fontra emelkedik).

A közvetlenül Önnek adott borravaló nem számít bele, azonban a fizetéssel együtt kapott borravaló beleszámít.

Van azonban két bonyolító tényező:

Levonások: A béréből a munkáltató által biztosított árukra és szolgáltatásokra a levonás nem lehet annyi, hogy a bére a minimálbér alá süllyedjen. Egy kivétel van ez alól a szabály alól. Ha szállást biztosítanak Önnek, legfeljebb heti 29,05 font vagy (ez 2007. októberétől heti 30.10 fontra emelkedik) vagy napi 4,15 font vonható le, ha nem teljes hétre biztosítanak szállást (ez 2007. októberétől napi 4,30 fontra emelkedik). Ez nem jelenti, hogy többet nem vonhatnak le, de csak ez az összeg vonható le a béréből, mielőtt megállapítanák, hogy a minimumbért kapja-e.

Milyen levonások terhelhetik jogosan a fizetését?

A munkáltató részéről az árukért és szolgáltatásokért, például étkezés vagy közlekedés,  történő levonások után a bére nem lehet alacsonyabb a minimálbérnél. E szabály alól cask egy kivétel van. Ha szállást biztosítanak Önnek, akkor hetente maximum 29.05 font (2006. októberétől) vonható le

              (illetve naponta 4,15 font, ha egy hétnél rövidebb időre biztosítanak szállást). Ez nem azt jelenti, hogy Önt nem terheli nagyobb összeg, azonban ezt az összeget lehet levonni a fizetéséből ahhoz, hogy kiszámíthassák a minimálbérét.

Mi a helyzet akkor, ha nincs előírt munkaidő?

Sokan az elvégzett munka mennyisége után kapják a fizetést, nem pedig a ledolgozott idő alapján. Ekkor is létezik valamilyen mértékben minimálbér-védelem, de a kiszámítása megváltozik.

Ha úgy véli, hogy nem kapja meg a minimálbért, akkor közvetlenül panaszt tehet az NMW [Országos Minimálbér] tájékoztató vonalán a 0845 6000 678-as számon (Anglia, Skócia és Wales) vagy a 0845 6500 207-es számon (Észak-Írország). További tanácsot kérhet a szakszervezetétől, ha tagja, vagy pedig egy tanácsadó irodától.

A munkaidővel kapcsolatos jogok

Ide tartoznak a pihenők, a szabadság és a szabadság idejére járó fizetés, az éjszakai munka és a hetente ledolgozható munkaórák száma. Ezen a jogokkal kapcsolatos tájékoztató füzet beszerezhető a TUC „Ismerd meg jogaidat” [Know Your Rights] vonalán, a 0870 600 4 882-es számon.

Pihenők

Ha a munkanap hat óránál hosszabb, akkor joga van 20 perces pihenő szünetre. Ha azonban Ön 18 év alatti, akkor négy és fél óra ledolgozása után 30 perces pihenő illeti meg

Szabadság

Önnek négy hét éves fizetett szabadság jár.

(Egyes munkaközvetítők ezt azzal kerülik meg, hogy állításuk szerint az Ön órabére már tartalmazza a szabadság megváltását, így nem kell fizetést adniuk, ha Ön szabadságra megy. Az Ön szerződésének egyértelmű módon minimálisan tartalmaznia kell, hogy a fizetése tartalmazza-e a szabadság megváltását és ez a fizetéséből mekkora összeg.)

Vegye figyelembe, hogy az Ön által megszokott bizonyos gyakorlat – 13. (vagy 14.) havi fizetés, szabadság anyagi támogatása – nem szokásos Nagy-Britanniában.

Ékszakai munkavégzés

A rendszeresen éjszakai munkát végzők 24 órás időszakonként nyolc óránál többet nem dolgozhatnak. A munkaidőre vonatkozó előírások lehetővé teszik, hogy az éjszakai munkavégzést 17 hetes időszakra átlagolva számítsák ki, hasonlóan a heti munkaidő kiszámításához. Az éjszakai munkát végzők jogosultak az egészségi állapot ingyenes felmérésére.

Heti munkaidő

Önnek joga van ahhoz, hogy heti átlagban 48 óránál többet ne dolgozzon. Ez a határérték 17 hetes időszak átlagában kerül kiszámításra. Erről a jogáról Ön lemondhat, de erre Ön nem kényszeríthető, és bármikor nyilatkozattal ismét érvényesítheti ezt a jogát, azonban előfordulhat, hogy maximum három hónapig várnia kell, hogy ismét védelmet élvezzen

Munkavédelem

Az Ön munkáltatójának kötelessége, hogy biztonságos és egészséges munkakörülményeket biztosítson. Ide tartozik az Ön munkahelyére vonatkozó munkavédelmi oktatás. Számos különleges szabály vonatkozik olyan munkahelyekre, ahol a dolgozók különleges kockázatnak vannak kitéve..

Diszkriminációval szembeni védelem

Önnek joga van ahhoz, hogy a foglalkoztató ügynökség vagy a munkáltató cég a többi dolgozóhoz képest a nem, faj, fogyatékosság, várandóság, szexuális orientáció és vallás vagy hit alapján ne kezelje kedvezőtlenebb módon. 2006. októberétől törvénybe ütköző lesz a dolgozók és munkát keresők munkáltatók által történő kor szerinti diszkriminációja is

Szakszervezeti tagság

Ön csatlakozhat szakszervezethez. Önnek nem kell közölnie munkáltatójával, ha tag. Önnel szemben nem alkalmazható diszkrimináció a szakszervezeti tagsága miatt.

A foglalkoztató ügynökségek által alkalmazott dolgozók különleges jogai

Díjmentes

 • A foglalkoztató ügynökség nem számíthat fel díjat Önnek pusztán azért, hogy munkát talál Önnek vagy regisztrálja az Ön adatait.
 • A foglalkoztató ügynökség nem kényszerítheti Önt arra, hogy más terméket vagy szolgáltatást – önéletrajz-írást, oktatást, személyi védőfelszerelést – is vásároljon tőlük az ügynökség munkakereső szolgáltatásának igénybe vétele feltételeként.

A foglalkoztató ügynökségek alapvetően azon munkáltatóktól kapják a pénzüket, amelyeknek dolgozóra szükségük, nem pedig a munkát keresőktől.

A bérek kifizetése

Az ügynökség nem tarthatja vissza az Ön bérét csupán azért, mert ők nem kapták meg a fizetségüket az Önt alkalmazó cégtől vagy szervezettől, vagy azért, mert Ön nem tudja bemutatni a leigazolt munkalapot. Ha a munkáltató cég megtagadja a munkalap leigazolását, akkor az ügynökség feladata az Ön által ténylegesen ledolgozott órák számának megállapítása. Önnek meg kel kapnia az ezek után járó bérét

Írásbeli feltételrendszer

Amikor Ön regisztrál valamely foglalkoztató ügynökségnél, akkor kapnia kell a feltételeket tartalmazó írásbeli nyilatkozatot mindennemű munka megkezdése előtt. Ez egyaránt vonatkozik arra, amikor az ügynökség időszakos munkát vagy új állandó munkát keres Önnek. Ha a feltételekről írásbeli megállapodás született, akkor azokat az Ön beleegyezése nélkül nem lehet megváltoztatni. Minden kölcsönösen egyeztetett változást öt munkanapon belül írásban kell rögzíteni.

Ha az ügynökség időszakos munkát keres önnek, akkor az írásos szerződésnek ki kell térnie az alábbiakra:

 • Ön az ügynökség alkalmazottjának számít-e vagy pedig „szolgáltatásra szerződtetett” alkalmi munkavállalónak. Rendszerint Ön alkalmi munkavállaló (ezt a fontos különbséget lásd a 3. oldalon);
 • Tartalmaznia kell, hogy Ön minden elvégzett munka után fizetést kap;
 • mennyi felmondási idővel szüntetheti meg Ön és a munkáltató a szerződést;
 • az Önnek fizetendő órabért, illetve az ügynökség által az Ön számára elvárhatóan elérhető minimális órabért; Ennek legalább az Országos Minimálbér szerinti órabérnek kell lennie;
 • hogy Ön hetente vagy havonta kap fizetést;
 • az Önnek járó fizetett szabadság mértékét. A legtöbb ügynökségi munkavállalóra a Munkaidő-előírások vonatkoznak és  jogosultak évente legalább négy hét fizetett szabadságra (lásd feljebb).

Munkavédelem

Az ügynökségek kötelessége a munkáltató számára ismert minden egészségügyi és biztonsági kockázat, valamint az ezen kockázatok megelőzésére és elhárítására tett intézkedések megnevezése.

Utána kell nézniük, hogy a munkáltató végzett-e alapos munkavédelmi kockázatelemzést és gondoskodniuk kell arról, hogy Önnel megismertessék a helyzetet az adott szervezetnél történő elhelyezése előtt..

Az alkalmazottak többletjogai

Ha Ön „alkalmazotti” jogállásban van, akkor Önt további jogok illetik meg, azonban előfordulhat, hogy ehhez le kell dolgoznia egy minősítő időszakot. Ez azt jelenti, hogy a jogok nem a munkába lépés napjától illetik meg Önt, hanem egy adott munkáltatónál eltöltött bizonyos idő után. Ez a bekezdés az alkalmazottakat megillető többletjogokat, valamint a megszerzésükhöz szükséges várakozási időket ismerteti. Önt továbbra is megilletik az alkalmi munkavállalókra vonatkozó fent ismertetett jogok.

A munkavégzés első napjától megillető jogok

 • Önnek kapnia kell egy kimutatást, amely feltünteti, hogy Ön mennyit keres és mennyi levonás terheli a bérét. (Ez nem ugyanaz, mint a munkaszerződés, jóllehet a munkaszerződés tartalmazhatja ezeket az információkat.)
 • A 26 hetes anyasági szabadság akkor is megilleti, ha Ön már várandós volt a munka megkezdésekor.
 • Sürgős családi esetben rendkívüli fizetetlen szabadságot vehet ki.
 • Ha Ön várandós, akkor eltávozást kaphat orvosi vizsgálatra.
 • Egyes esetekben védelmet élvez elbocsátás ellen, például várandóság, törvénysértés jelentése, vagy szakaszervezeti tevékenység.
 • Önnek joga van ahhoz, hogy ne érje diszkrimináció a nem (ide értve a várandóságot is), a faj (illetve EU-állampolgárok esetén a nemzetiség), a szexuális orientáció, a vallás vagy bármilyen fogyatékosság, vagy szakszervezeti tagság miatt.
 • Önnek joga ahhoz, hogy egy szakszervezeti képviselőt vagy munkatársat vigyen magával a fegyelmi tárgyalásra vagy panaszbejelentéshez.
 • Önnek joga van ahhoz, hogy a munkáltató a szakszervezet részéről Önt tárgyalópartnernek ismerje el a munkakörülmények egyeztetésénél, ha az alkalmazottak többsége ezt akarja.
 • Önnek joga van ahhoz, hogy az ellenkező nemű dolgozóval azonos bért kapjon azonos vagy összemérhető munkáért.
 • Önnek joga van ahhoz, hogy csak akkor eszközöljenek levonásokat a béréből, ha Ön ehhez hozzájárult (kivéve a jövedelemadót és a TB-járulékot).
 • Ön szerződésszegést jelenthet be, ha munkáltatója a szerződés szerinti felmondási idő biztosítása nélkül elbocsátja, vagy a munkaszerződés más rendelkezését megsérti.
 • Ha Ön fizet Társadalombiztosítási járulékot, akkor kérheti a törvényes táppénzt négy egymást követő napnál hosszabb betegség esetén

Egy hónap elteltével megillető jogok

 • Egy heti felmondási időt kell kapnia felmondás esetén.
 • Önnek bért kell kapnia, ha egészségügyi okokból felfüggesztik.
 • Önnek bért kell kapnia, ha időlegesen szüneteltetik a munkavégzését.

Két hónap elteltével megillető jogok

 • Ön jogosult az alkalmazási feltételek írásos nyilatkozatára, amelynek tartalmaznia kell az Ön fizetését, munkaidejét, a munkavégzés helyét, a szabadságot és más juttatásokat, például nyugdíj-jogosultságot. Az ilyen írásos nyilatkozat nem munkaszerződés, azért fontos, hogy legyen munkaszerződése is, mivel ez felhasználható bíróságon vagy döntőbíráskodásnál, ha probléma merül fel. .

Hat hónap elteltével megillető jogok

 • Ön jogosult további 26 hét anyasági szabadságra (a fenti 26 héten felül).
 • Rugalmas munkaidőt kérhet, ha 6 évesnél kisebb gyermeket nevel vagy 18 évesnél fiatalabb, fogyatékkal élő gyermekről gondoskodik
 • Szülői szabadságra lehet jogosult

Egy év elteltével megillető jogok

 • Önnek joga van tisztességtelen elbocsátást jelenti, ha a munkáltatója alapos ok vagy megfelelő elbocsátási eljárás lefolytatása nélkül elbocsátja. Önt megilleti a munkáltatónak az elbocsátással kapcsolatos írásbeli indoklása.
 • Szülői szabadságot kérhet

Két év elteltével megillető jogok

 • Ön végkielégítést igényelhet, ha az Ön munkája befejeződött és senkit nem vettek fel annak további végzésére. Ennek összege függ az Ön korától, bérétől és szolgálati idejétől.

A jogainak érvényesítése

A munkaadók számos ok miatt megtagadják az Ön jogait.

Néha azért, mert nem ismerik kötelezettségeiket. Néha azért, mert eddig még mindig sikerült nekik, azonban visszakoznak, ha felszólítják őket. Néha pedig azért, mert a félelmet és kizsákmányolást alkalmazzák a profittermelés érdekében.

Van jogorvoslat az e tájékoztatóban felsorolt jogokra.

Ez nem jelenti azt, hogy ez mindig könnyű lenne. A rossz munkáltatók üldözik a jogaikat követelő dolgozókat. A legjobb módszer a szakszervezettől tanácsot kérni, vagy ha nem tag, akkor megkérdezni kollégákat és megszívlelni a tanácsokat. Egyéb esetben keresse meg az alábbi hivatalokat!

Ügyek Munkaügyi Bíróságra vitele

A Munkaügyi Bíróságok a munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó különleges bíróságok. Ezek informálisabbak, mint a normál bíróságok. Esetenként ügyvédet is bevonnak, de egyszerűbb ügyekben az emberek szakszervezeti tisztségviselőt, tanácsadó irodai alkalmazottat is bevonnak, vagy önmaguk képviselik az ügyüket.

Sokan ugyan sikeresen képviselték magukat, mégsem ajánljuk ezt. Kérhet rugalmas munkaidőt, ha 6 évesnél kisebb gyermeket nevel, vagy 18 évesnél fiatalabb, fogyatékkal élő gyermekről gondoskodik. Fordulhon a szakszervezethez, vagy ha nem tag, akkor kérjen tanácsot a továbbiakról.

Fontos tudomásul venni, hogy a legtöbb panaszt az események megtörténte utáni három naptári hónapon belül be kell nyújtani. A létszámfelesleggel kapcsolatos ügyekben ez hat hónapra hosszabbodik meg.

További segítség és információ

Számos olyan szervezet van, amely tanácsot és segítséget adhat. Némelyikük állami hivatal, amelyek egy-egy jogot érvényesítenek, mások az államtól függetlenek és számos kérdésben tudnak tanácsot és információt adni.

Állampolgári Tanácsadó Iroda (CAB)

A legtöbb városban van CAB. Az Állampolgári Tanácsadó Iroda ingyenes, bizalmas, pártatlan és független tanácsokat ad. Az Állampolgári Tanácsadó Irodák évente közel hat millió olyan új probléma megoldását segítik, amelyek az emberek életében központi szerepet játszanak, például adósság és fogyasztóvédelmi ügyek, járandóságok, lakásügyek, jogi ügyek, munkavállalás és bevándorlás. A tanácsadók segítenek nyomtatványok kitöltésében, levelek megírásában, a hitelezőkkel való tárgyalásban és az ügyfelek bíróságok előtti képviseletében.

A legközelebbi CAB-t megtalálja a www.nacab.org.uk weboldalon vagy a telefonkönyvben

Foglalkoztató Ügynökségek Törvényességi Felügyelete

Ha olyan ügynökség számára dolgozik, amely nem megfelelően kezeli Önt és véleménye szerint megszegi a törvényt, akkor ezt jelentheti annál az állami hatóságnál, amely az ilyen ügynökségek felügyeletét látja el.

Tel.: 0845 955 5105.

Személyzeti Irodák és Munkaközvetítők Szövetsége (REC)

Egyes ügynökségek (többnyire a jobbak) tagjai a REC-nek, amely normákat állapít meg tagjai részére. Ha az ön ügynöksége irodájában vagy nyomtatványain megtalálható a REC emblémája, akkor panaszával fordulhat a REC-hez, ha úgy véli, hogy az ügynökség munkajogot sért.

Tel.: 020 7462 3260

Munkavédelem Felügyelő (HSE)

A HSE tanácsot és információ ad munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekben.

Tel.: 08701 545 500 (8:00 és 18:00 óra között)

Országos Minimálbér tájékoztató vonal

Tel.: 0845 600 0678

Tanácsadó, Békéltető és Döntőbíráskodási Szolgálat (ACAS)

Az ACAS olyan köztestület, amely a jó munkahelyi viszonyokat segíti elő. Az országos tájékoztató vonaluk választ ad az alkalmazottak kérdéseire és általános tanácsokat ad a munkavállalók és munkaadók jogaival kapcsolatosan.

Tel.: 08457 47 47 47 (9:00 és 16.30 óra között)

Munkaügyi Bírósági Szolgálat tájékoztató vonala

Keresetindítással és bírósági eljárásokkal kapcsolatos információk

Tel.: 08457 959 775

Ha úgy véli, hogy az Ön problémájának diszkriminációs vetülete is van, akkor hasznos lehet az alábbi:

Esélyegyenlőségi Bizottság

Tel.: 0845 601 5901

www.eoc.org.uk

Faji Egyenlőség Bizottsága

Tel.: 020 7939 0000

www.cre.gov.uk

Fogyatékosok Jogainak Bizottsága

Tel.: 08457 622633

www.disability.gov.uk

Leszbikus és Meleg Munkaügyi Jogok

Tel.: 020 7704 6066

www.lager.dircon.co.uk

A szakszervezetek ma - az Ön munkahelyi barátja

A TUC számos ingyenes tájékoztatót készít, amelyek további információt tartalmaznak az e tájékoztatóban ismertetett jogokról. Ezek beszerezhetők a TUC „Ismerd meg jogaidat” [Know Your Rights] tájékoztató vonalán, a 0870 600 4 882-es számon. A TUC munka világa weboldal www.worksmart.org.ukszintén tartalmaz részletes információkat a munkajoggal és munkavédelemmel kapcsolatban.

Mindenkinek joga van belépni valamely szakszervezetbe – kevesebbe kerül, mint gondolná és a munkáltatónak sem kell tudnia, hogy Ön belépésen gondolkodik. A szakszervezeti tagság mintegy heti 1 fontba kerül részmunkaidős alkalmazottaknak és 2 fontba teljes munkaidős alkalmazottaknak.

A szakszervezeti tagság segíthet Önnek a jogai érvényesítésében és kiteljesítésében. A szakszervezet javíthat a bérén, a körülményeken, az egészségen, a biztonságon és az oktatáson. Konfliktus, diszkrimináció és elbocsátás esetén támogatást nyújt Önnek. A főnökének nem kell tudnia, hogy Ön belépett és a szakszervezeti képviselőnek elmondottakat bizalmasan kezeli.

Nagy-Britanniában számos munkahelyen nagy múltú szakszervezet működik. A szakszervezet akkor is segíthet, ha a munkahelyén nincs szakszervezet vagy tagok, különösen akkor, ha sokuknak azonos problémája van és együtt akarnak működni azok megoldásában

A szakszervezetbe való belépésről és az Önnek megfelelő szakszervezettel kapcsolatos további információért hívja a TUC „Ismerd meg jogaidat” [Know Your Rights] tájékoztató vonalát a 0870 600 4 882-es számon vagy látogasson el a www.workSMART.org.uk/unionfinder weboldalra!

www.tuc.org.uk

English

Go to page

Czech

Go to page

Latvian

Go to page

Slovak

Go to page

Lithuanian

Go to page

Polish

Go to page.

TUC Migrant Workers Project, Congress House, Great Russell Street, London WC1B 3LS

e-mail ctp@tuc.org.uk http://www.tuc.org.uk/

Other update
Printer-friendly versionSend by email

Share this Page