Working in the UK: Your rights at work (Czech version)

Share this page

Document s fakty (4000 slov) vydaný 30. dubna 2004

Versions: English, Hungarian, Slovac, Lithuanian, Polish, Latvian

Práce v Británii: Vaše pracovní práva

Vítejte v Británii

Tento prospekt je pro občany osmi nových členských států Evropské Unie včetně českých občanů.  Prospekt napsal Kongres odborových svazů (Trades Union Congress (TUC)).

TUC je organizací, která představuje britské odbory. TUC je jediný odborový svaz v Británii se 66 členskými uniemi, které mají dohromady skoro 6.5 miliónů členů.

TUC je nezávislé na zaměstnavatelech, vládě a jakékoli politické straně.

Právní systém každé země je vždy složitý. V tomto prospektu není možné vysvětlit vše o britském zákoníku práce. Považujte toto za návod k tomu nejdůležitějšímu. Pokud si myslíte, že o něco přicházíte, či že Váš zaměstnavatel nebo zaměstnavatelská agentura porušují zákon, musíte vyhledat další radu. V tomto prospektu Vám poradíme, kam se můžete obrátit o další pomoc.

TUC by chtěl poděkovat xxx za jejich pomoc při výrobě tohoto prospektu.

Začít pracovat v Británii

Předtím, než začnete pracovat, musíte se zaregistrovat na úřadě. Jméno vládního oddělění, které registruje pracovníky z nových členských států Evropské Unie je Home Office. Můžete se zaregistrovat www.workingintheuk.gov.uk/working_in_the_uk/en/homepage/ schemes_and_programmes/worker_registration.html (webové stránky Pracovat v Británii).

Na to, abyste mohli legálně pracovat, budete zároveň potřebovat Národni pojišťovací číslo (National Insurance number). Musíte o něj zažádat, jakmile dostanene práci.

Národní pojistění a daň

Na získání Národního pojišťovacího čísla se musíte objednat na pohovor, který se jmenuje 'evidence of identity' (dokázání totožnosti), na nejbližším úřadu práce (Job Centre). Toto jsou vládní úřady, které lze najít ve většině velkých měst a městkých obvodech. Musíte sebou mít důkaz o Vaší totožnosti ( jako například pas) a důkaz toho, že pracujete. Více informací lze najit na http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp.

Někteří zaměstnavatelé Vám mohou nabídnout práci bez placení Národního pojištění čí daní (tzv. 'cash in hand' - 'hotovost do ruky'). Toto je proti zákonu. Pokud porušují tento zákon, je pravděpodobné, že budou porušovat ostatní zákony zákoníka práce, zvláště ty, které chrání pracovníky. Tomuto druhu práce byste se měli vyhnout..

Každý pracovník v Británii má Národní pojišťovací číslo. Je na to, aby se mohlo sledovat, že každý platí příspěvky sociálního pojištění. Pokud si vyděláte více než 80 liber týdně, potom Vy i Váš zaměstnavatel musíte platit něco, čemu se říká příspěvky na národní pojištění (National Insurance contribution). Toto je určitý druh zdanění. Pracovník za to získá nárok na různé sociální podpory. Placení příspěvků národního pojištění v Británii Vám zároveň pomáhá k nahromadění nároků ve Vaší zemi.

Budete take muset platit daň z příjmu. Kolik daní budete platit závisí na různých faktorech. Každý pracovník v Británii má daňový kód, který zaměstnavatel používá na to, aby zjistil, kolik daní má za Vás platit. Pokud začínáte první zaměstnání v Británii, pravděpodobně začnete platit 'mimořádnou daň' dokud nedostanete daňový kód. Je také možné, že dostane dočasné Národní pojišťovací číslo do doby vydání řádného.

Berte na vědomí, že Váš zaměstnavatel nepotřebuje Váš pas či jiné doklady o Vaší totožnotsi a nemá právo je u sebe držet. Může si z nich udělat fotokopie pro své záznamy

Pracovník nebo zaměstnanec

Většina pracujících v Británii má určité základní práva jako minimální mzdu a právo na placenou dovolenou.
Existují zvláštní práva pro ty, kteří používají zaměstnavatelskou agenturu či zprostředkovatele práce (někdy nazývané vedoucí čety) – vizte níže.

Mnoho pracujících má lepší práva, protože mají právní status zaměstanců. Vysvětlíme to níže.
Všechny tyto práva podle zákoníka práce jsou vymahatelné podle zákona. Stane se tak na Zaměstnaneckém soudu (Employment Tribunal) – speciální soud, který se zabývá pracovními záležitostmi – anebo s pomocí odborového svazu, pokud jste členem.

Většina osob pracujících v Británii jsou zaměstnanci, a proto mají lepší práva. Ale většina prací vykonávané těmi, kteří do této země přijdou na krátkou dobu – včetně skoro všech prací poskytovaných zaměstnavatelskými agenturami – se asi nebudou kvalifkovat jako zaměstanci.

Pokud odpovíte ano na většinu otázek ve sloupci zaměstnanec, pravděpodobně jste zaměstancem. Pokud jste odpověděli ano na většinu otázek ve sloupci procovník, pravděpodně jste pracovníkem.

Zaměstanec

· Vyžaduje Vᚠzaměstnavatel, abyste dodržoval určené hodiny a platí Vám za ně nezávisle na tom zda nějaká práce byla či nebyla?

· Má Vᚠzaměstnavatel kontrolu nad tím co děláte a určuje, jak a kdy to budete dělat?

· Musíte tu práci vykonávat sám osobně (tj. Nemůžete zaplatit někoho jiného, aby za Vás tu práci udělal?)

· Dodává Vám zaměstnavatel nářadí a ostatní zařízení na výkon práce?

· Platí za Vás daně a Národní pojištění (přestože mnoho pracovníků take platí daně a Národní pojištění, neznamená to, že jste zaměstnancem.)

· Máte písemnou smlouvu se svojím zaměstnavatelem, která obsahuje frázi 'zaměstnavatelská smlouva'?

Pracovník

· Dává Vám Vᚠzaměstnavatel práci a platí za ní jen tehdy, když ji potřebuje?

· Můžete se rozhodnout, kdy chcete pracovat a dokonce nabidnutou práci odmítnout?

· Pokud chcete, můžete zaplatit někomu jinému, aby za Vás pracoval?

· Musíte používat vlastní nástroje?

· Musíte si platit daně a Národní pojištění?

· Máte ze zaměstnavatelem písemnou smlouvu, která obsahuje frázi 'smlouva na služby'?

Pokud máte nějaké pochybnosti, potřebujete se poradit. Odborové svazy a poradenské agentury rorumějí právním těžkostem, ale některé případy musí rozhodnout Zaměstnanecký soud..

Vaše práva jako pracovník

Většina pracujících, včetně těch, kteří pracují pro agentury, mají od prvního dne v práci následující práva:

 • národní minimální mzdu;
 • práva týkající se pracovního času (včetně přestávek, dovolené a platu během dovolené a omezení pracovního týdne);
 • ochrana zdraví a bezpečnosti;
 • právo vstoupit do odborů; a
 • Ochranu před nespravedlivou diskriminací

Národní minimální mzda

Toto je minimum, které Vám můžou platit za každou odpracovanou hodinu:

 • pokud je Vám 22 či více, měli byste dostat nejméně 5.35 liber za hodinu (od října 2007 5.52 liber)
 • pokud je Vám mezi 18 a 21, měli byste dostat nejméně 4.45 liber za hodinu (od října 2007 4.60 liber)
 • Pokud je Vám mezi 16 a 17, měli byste dostat nejméně 3.00 liber za hodinu (od října 2007 3.40 liber)

Spropitné, které dostanete přímo, se nepočítá, ale to které se vyplácí s Vaší mzdou, se počítá.

Jsou tu ovšem dvě komplikace

:

Jaké srážky se Vám můžou legálně odečíst ze mzdy?

Srážky ze mzdy za zboží či služby poskytnuté zaměstnavatelem, jako například jídlo či doprava, nesmí snížit Váš plat pod hranici minimální mzdy. Existuje však jedna vyjímka k tomuto pravidlu. Pokud Vám poskytují ubytování, můžou za ně strhávat maximálně 29.05 liber týdně (od října 2007 30.10 liber) anebo 4.15 liber za den, pokud se ubytování poskytuje na méně než týden (od října 2007 4.30 liber za den). Toto neznamená, že od Vás nemůžou chtít víc, ale pouze tato suma se smí odčítat před výpočtem toho, jestli dostáváte minimální mzdu

Co, když nemáte určené přesné hodiny?

Někteří lidé jsou placeni podle odvedené práce, ne za pracovní hodiny. I v tomto případě je ochrana minimální mzdy, ale systém, podle kterého se to počítalo je jiný.

Pokud si myslíte, že Vám není vyplácená minimální mzda, můžete si přímo stěžovat na NMW Helpline na 0845 6000 678 (Anglie, Skotsko a Wales) nebo 0845 6500 207 (Severní Irsko). Zároveň můžete požádat o radu Vaše odbory, pokud jste členem anebo poradní agenturu.

Práva vzhledem na pracovní čas

Tyto pokrývají pracovní přestávky, dovolenou a plat behěm dovolené, noční práci a kolik hodin můžete pracovat každý týden. Existují prospeky, které tyto práva pokrývají. Můžete je dostat skrz linku TUC Know Your Rights (Znalost Vašich práv) na 0870 600 4 882..

Pracovní přestávky

Máte právo na pracovní přestávku 20 minut, pokud Váš pracovní den je delší než 6 hodin. Pokud je Vám méně než 18, máte právo na 30 minutovou přestávku po čtyřech a půl hodinách.

Dovolená

Máte nárok na čtyři týdny placené dovolené.
(Některé zaměstnavatelské agentury se tomoto vyhýbají tak, že tvrdí, že to co dostáváte na hodinu zahrnuje plat za dovolenou a proto Vám nemusí platit navíc behěm dovolené. Vaše smlouva musí při nejmenším jasně stanovit, že Vaše mzda pokrývá i sumu za dovolenou a jaká částka z Vaší mzdy je platbou za dovolenou).

Všiměte si, že postupy, na které můžete být zvyklí, jako třináctý (či čtrnáctý) měsíční plat a příplatek na dovolenou nejsou v Británíí běžné .

Noční práce

Pravidelní noční pracovníci by neměli pracovat vice než osm hodin behěm každého 24-hodinového období. Pravidla o pracovním čase umožňují, aby práce v noci byla zprůměrněná behěm 17-týdenního období stejným způsobem jako týdenní pracovní hodiny. Noční pracovníci mají zároveň právo na bezplatnou zdravotní prohlidku..

Pracovní týden

Máte právo nepracovat v průměru vice než 48 hodin týdně. Tento limit se zprůměrňuje během 17-týdeního období. Můžete podepsat, že se tohoto práva vzdáváte, ale nemůžeme ná Vás být použit nátlak, abyste se ho vzdali, a také na něm můžete znovu trvat, ale budete muset čekat tři měsíce než získáte ochranu zpátky

Ochrana zdraví a bezpečnosti

Váš zaměstnavatel má povinnost Vám poskytnout bezpečné a zdraví neškodlivé pracovní prostředí. Do toho patří školení o záležitostech zdraví a bezpečnosti na Vašem pracovišti. Existuje mnoho speciálních pravidel, ktere platí na pracovištích, kde pracovníci jsou vystaveni zvláštnímu riziku.

Ochrana před diskriminací

Máte právo na to, aby se s Vámi nenakládalo hůře než s ostatními pracovníky Vaší agentury nebo zprostředkovatelské společnosti na základě pohlaví, rasy, invalidity, těhotnosti, sexuální orientace a náboženství nebo víry. Od října 2006 je také nezákonné, aby zaměstnavatel diskriminoval pracovníky či zájemce o práci na základě jejich věku.

Členství v odborech

Máte právo se stát členem odborů. Nemusíte oznámit Vašemu zaměstnavateli, že jste se stal členem. Nemůžete být diskriminovaný za to, že jste členem odborů.

Speciální práva pro pracovníky agentur

Žádné poplatky

 • Zaměstnavatelská agentura na Vás nesmí vyžadovat poplatek za to, že Vám našla práci nebo za to, že Vás zapsala do svého seznamu.
 • Zaměstnavatelská agentura nemůže na Vás vyžadovat, abyste si jako podmínku pro využití jejich služby koupili další výrobky anebo služby jako napsání životopisu, školení anebo osobní ochrané zařízení.
Zaměstnavatelské agentury mají vydělávat peníze na zaměstnavatelech, kteří protřebují pracovníky, ne na lidech, kteří práci hledají.

Vaše mzda

Agentura nesmí zadržet Váš plat jenom proto, že nedostala zaplaceno od společnosti nebo organizace, kde jste pracovali anebo proto, že nemůžete předložit podepsaný záznam odpracovaných hodin. Pokud společnost, kde pracujute odmítne podepsat tento záznam, Vaše agentura je zodpovědná za to, aby zjistila kolik hodin jste ve skutečnosti pracoval. Za tyto hodiny musíte dostat zaplaceno.

Písemné prohlášení o smluvných podmínkách (statement of terms and conditions)

Jakmile se zapíšete u jakékoliv agentury, musíte před začátkem práce dostat písemné prohlášení o smluvních podmínkách. Toto se vyžaduje bez ohledu na to jestli Vám agentura hledá dočasné či trvalé zaměstnání. Jakmile jsou podmínky odsouhlasené a písemně potvrzené, nesmí dojít k jejich změně bez Vašeho souhlasu. Všechny odsouhlasené změny musí být písemně potvrzeny do pěti dní.

Pokud Vám agentura hledá dočasné zaměstnání, písemná smlouva musí zahrnovat:

 • jestli jste vedený jako zaměstnanec agentury anebo pracovník, který se smluvně zavázal dodat určitou službu (’contracted for services’). Obvykle budete vedený jako pracovník (na stránce 3 se dozvíte více o tomto důležitém rozdílu);
 • musí specifikovat, že dostance zaplaceno za všechnu vykonanou práci;
 • jakou výpovědní lhůtu musíte dát a na jakou máte nárok při ukončení smlouvy;
 • mzdu, kterou budete dostávat, anebo nejnižší minimální mzdu o které Vaše agentura odůvodněně předpokládá, že Vám může zajistit. Musí to být nejméně ve výšce minimální hodinové mzdy;
 • jestli budete dostávat mzdu týdně či měsíčně;
 • Na kolik placené dovolené mate nárok. Na většinu pracovníků agentur se vzahují Pravidla o pracovní době (Working Time Regulations) a mají nárok na nejméně čtyři týdny placené dovolené za rok (vizte výše).

Zdraví a bezpečnost

Agentury mají povinnost zjistit všechny zdravotní a bezpečnostní rizika, o kterých najímající ví a co dělá proto, aby těmto rizikům zabránil anebo je omezil.

Agentury musí zkontrolovat, že najímající provedl úplné vyhodnocení zdravotních a bezpečnostních rizik a předtím, než Vás do organizace umístí, musí mít jistotu, že máte o situaci plné vědomí

Dodatečná práva pro zaměstnance

Pokud máte legální postavení pracovníka, získáváte dodatečná práva, ale můžete být podrobený/á zkušení lhůtě (qualifying period). To znamená, že Vaše práva nezačínají od Vašeho prvního dne, ale až když jste pracoval/a pro pracovníka po určitou dobu. Tato část popisuje dodatečná práva zaměstnanců a jak dlouho na ně musíte čekat.

Práva od prního dne v práci

 • Musíte dostat prohlášení o tom, kolik vyděláváte a jaké srážky se Vám budou strhávat. (To není to samé jako pracovní smlouva, i když pracovní smlouva může tyto informace obsahovat).
 • Máte nárok na 26 týdnů mateřské dovolené, i když jste už byla těhotná při nástupu do zaměstnání.
 • Můžete si vybrat neplacené mimořádné volno v naléhavých rodiných záležitostech.
 • Můžete si vybrat volno na návštěvy u lékaře pokud jste těhotná.
 • V určitých omezených případech jste chráněný/á před propuštěním, například při těhotenství, v případě udání anebo odborové čínnosti.
 • Máte právo nebýt diskriminovaný/á pro Vaše pohlaví (včetně těhotentství), rasy, (anebo v případě státních příslušníků EU, státní příslušnosti), sexuální orientace, náboženství, anebo handicapu či pro členství v odborové organizaci.
 • V případě konání disciplinárního konání, máte právo si sebou přivést zástupce odborů nebo spolupracovníka.
 • Pokud si to většina zaměstnanců přeje, máte právo na to, aby Váš zaměstnavatel uznal právo Vašeho odborového zástupce vyjednávat Vaše pracovní podmínky.
 • Máte nárok na rovnocený plat, jako mají příslušníci opačného pohlaví vykonávající tu samou anebo porovnatelnou práci jako Vy.
 • Nesmí Vám strhávat žádné srážky ze mzdy (kromě daně z příjmu a národního pojištění), pokud jste k tomu nedali souhlas.
 • Můžete podat žalobu za porušení pracovní smlouvy, pokud Vás zaměstnavatel propustí bez dodržení odsouhlasené pracovní smlouvy, anebo pokud poruší nějakou jinou podmínku Vaší pracovní smlouvy.
 • Pokud platíte příspěvky národního pojištění (National Insurance contributions), máte nárok si zažádat of zákonní platbu nemocenského (Statutory Sick Pay) po pracovní nepřítomnosti čtyři dny po sobě z důvodu nemoci.

Práva po jednom měsíci

 • Vaše propouštějící lhůta je jeden týden.
 • Pokud Vás suspendují ze zdravotních důvodů, musíte být nádále placen/á.
 • Pokud Vás propustí, musí Vám být vyplacená mzda.

Práva po dvouch měsících

 • Máte nárok na písemné prohlášení  Vašich pracovních podmínek, které musí zahrnovat výšku Vašeho platu, počet hodin, které jste předpokládáni odpracovat, dovolenou a ostatní dávky, jako například nárok na starobní důchod. I když toto prohlášení není pracovní smlouva, je velice důležité abyste ho měli, protože ho můžete použít v soudním konání či tribunálu v případě problémů.

Práva po šestí měsících

 • Můžete mít dalších 26 týdnů mateřské dovolené (navíc k 26 týdnům, o kterých jsme se zmínili výše)
 • Můžete požadovat dohodu o flexibilní práci, pokud máte zodpovědnost za výchovu dítěte mladšího šesti let nebo mladšího osmnácti let, pokud se jedná o dítě s postižením.
 • Můžete mít oprávnění na rodičovské volno.

Práva po jednom roce

 • Můžete zažalovat Vašeho zaměstnavatele pro neoprávněnou výpověď, pokud Vás vyhodí bez udání dostatečné příčiny a neumožní Vám projít skrz náležitý propouštěcí process. Zároveň máte nárok na písemné odůvodnění od Vašeho zaměstnavatele, proč Vás propouští.
 • Můžete si požádat o rodičovské volno.

Práva po dvou rocích

 • Můžete vymáhat odškodné při výpovědi pro nadbytečnost, pokud jste skončili pracovat na místě, na které nebyl potom nikdo přijatý. Částka záleží na Vašem věku, Vašem platu a na tom, jak dlouho jste byli zaměstnáni.

Prosazování Vašich práv

Zaměstnavatelé Vám můžou upírat práva z různých důvodů.

Někdy neví, jaké jsou jejich zodpovědnosti. Někdy je to proto, že jim to v minulosti prošlo, ale pokud se nedáte, ustoupí. A někdy je to proto, protože spoléhají na strach a vykořisťování, aby měli zisk.

Na vymáhání všech práv popsaných v tomto prospektu existují právní prostředky.

Ale to neznamená, že je to vždy lehké. Zlí zaměstnavatelé šikanují zaměstnance, kteří trvají na svých zákonných právech. Nejlepší postup je se poradit s Vašimi odbory anebo, pokud nejste členem, najděte si odbory nejvhodnější pro Vás a pro Vaše kolegy, staňte se členy a poraďte se s nimi.

Odvolání se k zaměstnaneckému tribunálu (Employment Tribunal)

Zaměstnanecké tribunály (Employment Tribunals) jsou speciální soudy, které se zabývají zaměstnaneckými problémy.Jsou o něco méně formální než ostatní soudy. Někdy se případem zabývají právníci, ale v jednoduchých případech lidé použijí úředníka odborové organizace, či někoho z poradní agentury anebo prezentují svůj vlastní případ.

I když některým lidem se podařilo úspěšně se zastupovat, nedoporučovali bysme Vám to. Změny v postupu, které proběhly v roce 2004, bohužel věci zkomplikovaly. Pokud se domníváte, že máte případ, který byste chtěli vzít k soudu, spojte se se svojí odborovou organizací, pokud nejste členem, vyhledejte odbornou radu, jak postupovat.

Je důležité vědět, že většina stížností musí být provedená do třech měsíců od události. Tato lhůta je pro přídpady, které se zaobirají odškodněním pří výpovědí z důvodu nadbytečnosti.

Další pomoc a informace

Existuje řada organizací, které poskytují rady a pomoc. Některé jsou vládní úřady, které zabezpečují určitá práva, některé jsou nezávislé na vládě a můžou poskytnout radu a informace o mnohých problémech..

Citizens Advice Bureau (CAB) (Občanská poradenská kancelář)

Většina měst má kancelář CAB. Služba Citizens Advice Bureau Service poskytuje bezplatné, důvěrné, nestranné a nezávislé poradenství. Tyto kanceláře pomáhají vyřešit skoro šest miliónů nových případů ročně, které mají podstatný vliv na život, jako například problémy s dluhy a spotřebitelské záležitosti, sociální dávky, ubytování, právní problémy, zaměstnanecké a imigrační problémy. Poradci můžou pomoc s vyplňováním formulářů, s psaním dopisů, vyjednávat s věřiteli a zastupováním klientů u soudu nebo tribunálu.

Vaši nejbližší kancelář CAB můžete najit na internetových stránkách www.nacab.org.uk nebo v telefoním seznamu.

Employment Agency Standards Inspectorate (Inspektorát pro dodržování standardů zaměstnavatelskými agenturami)

Pokud pracujete pro agenturu, která s k Vám nechová dobře a myslíte si, že porušuje zákon, můžete ji udat vládní službě, která reguluje agentury.

Tel: 0845 955 5105.

Recruitment and Employment Confederation (REC) (Náborová a zaměstnanecká konfederace)

Některé agentury (většinou ty lepší) jsou členy REC, která stanovuje normy povinné pro členy. Jestliže má Vaše agentura REC symbol v kanceláři nebo na svém papíru, můžete si stěžovat u REC, pokud se domníváte, že porušuje zaměstnanecký zákon.

Tel: 020 7462 3260

Health and Safety Executive (Úřad pro zdraví a bezpečnost)

HSE poskytuje rady a informace o zdravotních a bezpečnostních problémech.

Tel: 08701 545 500 (od 8 hodin ráno do 6 hodin do večera)

National Minimum Wage Helpline (Pomocná linka národní minimální mzdy)

Tel: 0845 600 0678

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) (Poradenská, smírčí a rozhodčí služba)

ACAS je veřejný orgán, který prosazuje dobré vztahy na pracovištích. Pomocná link ACAS odpovídá na otázky, které se týkají zaměstnání a poskytuje všeobecnou radu o pracovních právech pro zaměsntance a zaměstnavatele.

Tel: 08457 47 47 47 (od 9 hodin ráno do 4.30 odpoledne)

Employment Tribunal Service Enquiry Line (Informační linka zaměstnaneckého tribunálu)

Informace o způsobu podání žádosti a o tom, jak probýhá soudní proces u tohoto tribunálu.

Tel: 08457 959 775

Pokud se domnívaáte, že Vᚠproblém obsahuje diskriminační aspect, může pro Vás být užitečné následující:

Equal Opportunities Commission (Komise pro stejné příležitosti)

Tel: 0845 601 5901

www.eoc.org.uk

Commission for Racial Equality (Komise pro rasovu rovnoprávnost)

Tel: 020 7939 0000

www.cre.gov.uk

Disability Rights Commission (Komise pro práva invalidů)

Tel: 08457 622633

www.disability.gov.uk

Lesbian and Gay Employment Rights (Pracovní práva lesbiček a homosexuálů)

Tel: 020 7704 6066

www.lager.dircon.co.uk

Odbory dnes - Vᚠpřítel v práci

Svaz odborových organizací vydává řadu prospektů zadarmo, které obsahují vice informací o pracovnich právech, a které jsme mohli popsat v tomto prospektu v krátkosti. Můžete je získat na pomocné lince TUC's Know Your Rights (Znalost Vašich práv) na 0870 600 4 882. Internetové stránky www.worksmart.org.uk o tom, jak TUC pracuje, také obsahuje podrobné informace o zaměstnaneckých právech a zdraví a bezpečnosti v práci.

Každý má právo se stát členem odborové organizace - členství je levnější než si myslíte, a Vᚠzaměstnavatel ani nemusí vědět, že o členství uvažujete. Průměrné příspěvky za členství jsou zhruba 1 libra týdně pro pracující na částečný úvazek a 2 libry pro ty co pracují na plný úvazek.

Členství v odborech Vám může pomoc získat Vaše práva, a ještě je zlepšit. Odborová organizace může vylepšit Vᚠplat, podmínky, zdraví, bezpečnost a kvalifikace. Může Vám dát podporu v případě šikanování, diskriminace či výpovědi. Vᚠpředstavený nemusí vědět, že jste se stali členy, cokoli povíte Vašemu odborovému zástupci, bude považováno za důvěrné.

Mnohá pracoviště ve Spojeném království mají odborovou organzaci již po dlouhou dobu. Pokud na Vašem pracovišti nejsou členové odborů či odborová organizace, i tak Vám můžou odbory pomoci - zvláště, pokud je se stejnými problémy vice lidí, kteří chtějí společně pracovat na jejich vyřešení.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se stát členem odborové organizace, a která je pro Vás vhodná, zavolejte na pomocnou linku TUC's Know Your Rights (Znalost Vašich práv) na 0870 600 4 882, anebo navštivte webové stránky www.workSMART.org.uk/unionfinder.

English

Go to page

Hungarian

Go to page

Czech

Go to page

Latvian

Go to page

Slovak

Go to page

Lithuanian

Go to page

Polish

Go to page.

TUC Migrant Workers Project, Congress House, Great Russell Street, London WC1B 3LS

e-mail ctp@tuc.org.uk http://www.tuc.org.uk/

Other update
Printer-friendly versionSend by email

Share this Page