Toggle high contrast

Godziny pracy i dni wolne (Polish version)

Tłumaczyć: Bulgarian translation English French version Hungarian translation Itailian version Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovak version​ ​Spanish translation​ ​​

Working Week

Tydzień roboczy

Osoby zatrudnione i pracownicy mają prawo do pracy w nie więcej, jak wymiarze średnio 48 godzin tygodniowo. Obliczenie dotyczy okresu 17-tygodniowego. Osoba może podpisać klauzulę w umowie, w której to zrzeka się prawa do pracy maksymalnie 48 godzin tygodniowo, ale nie może być pod naciskiem zrzeczenia się tego prawa. Jeśli osoba zmieni zdanie i chce korzystać ze swojego prawa do nie więcej, jak 48-godzinnego tygodnia pracy, może to zrobić poprzez poinformowanie pracodawcy, że nie chce już rezygnować z praw dotyczących godzin pracy, przy czym możliwe, że będzie musiała odczekać kilka tygodni, aby to prawo nabrało mocy prawnej. Przedstawiciel związku zawodowego będzie mógł poprowadzić sprawę.

Osoby zatrudnione i pracownicy są upoważnieni do 11 nieprzerwanych godzin odpoczynku dobowego. 

Working Week

Praca w godzinach nocnych

Osoby zatrudnione, lub pracownicy zatrudnieni na nocnych zmianach nie powinni pracować dłużej niż osiem godzin w nocy na dobę. Obliczenie dotyczy okresu średnio 17 tygodni, lub okresu umowy, jeśli jest krótszym niż 17 tygodni.

Przykład: pracownik agencji pracy tymczasowej w miesiącu nie powinien pracować więcej, jak średnio 48 godzin w nocy przez okres 4 tygodni.

Pracownik musi mieć przeprowadzone badania lekarskie, zanim zostanie przez pracodawcę uznany, jako regularny pracownik nocny.

Rest BreaksPrzerwy na odpoczynek

Osoby zatrudnione i pracownicy mają prawo do dwudziestominutowych przerw na odpoczynek, gdzie dzień pracy nie trwa dłużej, niż sześć godzin. Jeśli pracownicy mają poniżej 18 lat, są upoważnieni do trzydziestominutowej przerwy po przepracowaniu czterech i pół godziny. Więcej informacji tutaj

Holiday (annual leave)​​Urlop roczny

Osoby zatrudnione i pracownicy powinni otrzymać minimum wymagane prawem w postaci czterech tygodni płatnego urlopu rocznego plus 8 dni ‘świąt państwowych’. W niektórych miejscach pracy, pracodawcy zezwalają pracownikom na wybieranie dni świąt państwowych, ale w innych miejscach pracy pracownicy etatowi mogą wybierać czas wolny w zamian za dni ustawowo wolne od pracy (święta państwowe). Sprawdź umowę o pracę, podręcznik pracownika, lub porozmawiaj z przedstawicielem związku zawodowego, jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa. 

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now