Cynhadledd Flynyddol Cynrychiolwyr Dysgu Undebau TUC Cymru 2019 - De Cymru
Event details
Date
Wed 20 Feb 2019 - 09:00 to 16:00
Location
Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan CF5 6XB Caerdydd
United Kingdom
GB
Cost
Free
Overview

Mae’n bleser gan TUC Cymru wahodd cynrychiolwyr o bob undeb (gan gynnwys y rhai sy'n disgwyl am hyfforddiant) i Gynhadledd Cynrychiolwyr Dysgu Undebau De Cymru ddydd Mercher 20 Chwefror 2018.

Cynigir y digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim a bydd yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Caerdydd. Bydd yn gyfle i ddysgu a rhwydweithio â chynrychiolwyr a gwesteion eraill gan gynnwys ein siaradwyr gwadd a staff TUC Cymru.

Bydd themâu eleni yn edrych ar ‘Addysg Undebau, Dull Cangen Gyfan’ ac fe'ch anogir i wahodd un o’ch cydweithwyr yn y gangen i ddod gyda chi i ddysgu mwy am ein gwaith.

Bydd cyfle i fynychu dau weithdy y gallwch gofrestru ar eu cyfer ar y diwrnod - bydd rhagor o wybodaeth am y rhain a’r agenda ar gael yn fuan

Bydd y digwyddiad yn agor am 9.00 ar gyfer Cofrestru a byddwn yn gorffen y diwrnod am 16.00.

Cinio

Darperir cinio ysgafn. Rhowch wybod i ni am unrhyw ofynion deiet arbennig cyn y digwyddiad.

Location
Cynhadledd Flynyddol Cynrychiolwyr Dysgu Undebau TUC Cymru 2019 - De Cymru
Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan CF5 6XB Caerdydd
United Kingdom
GB
Transport and Travel

Sut i fynd yno

SATNAV: CF5 6XB

Mewn Car

Mae arwyddion i'r Amgueddfa o gyffordd 33 o draffordd yr M4 (dilynwch yr arwyddion ffordd ar gyfer Amgueddfa Werin Cymru), gyda mynediad uniongyrchol o'r A4232.

Parcio

£5.00 y dydd. Dewch ag arian mân gyda chi oherwydd nid yw’r peiriannau’n derbyn arian papur na thaliadau â cherdyn. RHAD AC AM DDIM i ddeiliaid bathodynnau anabl, beiciau modur a bysus.

Ar Drên

Yr orsaf drên agosaf yw Parc Waungron sydd 2 filltir o Sain Ffagan. Trenau Arriva Cymru sy’n rhedeg y gwasanaethau. Mae Gorsaf Parc Waungron yn ymyl y prif lwybr bysiau i Sain Ffagan. Ymwelwch â Traveline Cymru i gynllunio eich taith.

Ar Fws

Mae bysus yn rhedeg rhwng Dinas Caerdydd ac Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan drwy gydol y flwyddyn:

  • Easyway 32A – stopio ym mhrif faes parcio’r Amgueddfa.
  • 320 – stopio ym mhentref Sain Ffagan.
  • 321 – stopio ym mhentref Sain Ffagan.

Mae’r daith ar y bws rhwng yr Amgueddfa a chanol dinas Caerdydd yn cymryd tua 25 munud.

Gwefan Sain Ffagan:

https://museum.wales/stfagans/

Costau Teithio

Dylai cynrychiolwyr holi eu hundebau ymlaen llaw i weld a ydyn nhw’n gallu helpu â chostau teithio. Bydd hyn yn dibynnu ar bolisi eich undeb. Nid yw TUC Cymru yn gallu helpu â chostau teithio.

Ymholiadau: Angharad Halpin (ahalpin@tuc.org.uk)