Cyfarfod Eisteddfod Cenedlaethol TUC Cymru – Yr Undebau a’r Gymraeg

Wed 8 Aug 2018 - 14:00 to 15:00
Ystafell Fwrdd, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru,
3 Sgwar y Cynulliad
CF10 4PL Bae Caerdydd,
United Kingdom
GB

NB. This is an event in the Welsh language with the novelist Catrin Dafydd from the Writers Guild which also looks at the role of unions in reaching the target of 1m Welsh speakers by 2050

Cadeirydd: Craig Stephenson, FDA a chynrychiolydd cyntaf y Gymraeg ar gyngor cyffredinol TUC Cymru

Catrin Dafydd, Undeb yr Ysgrifenwyr ac awdur nofel y flwyddyn, Gwales. Mae’r llyfr yn darlunio ymgais mudiad torfol i frwydro dros tegwch cymdeithasol a’r Gymraeg yng Nghymru’r dyfodol. Pa mor berthnasol mae’r nofel i undebau yn y Gymru gyfoes?

Beth all undebau ei wneud i gefnogi’r ymdrech i gael un miliwn siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

Ym mha ffordd mae Gwaith Teg – sef blaenoriaeth TUC Cymru – yn berthnasol i gymunedau Cymraeg di-freintiedig ac i weithwyr Cymraeg yn y gweithlu?

RSVP [email protected]