Read this page in English

Sefydliad o dros 30,000 o gerddorion sy'n gweithio ym mhob sector o'r busnes cerddoriaeth.

Prif Fasnachwyr

Diwydiant cerddoriaeth

Aelodaeth

Gwrywod 21,208 | Benywod 9,125 | Rhyw anhysbys 88 | Cyfanswm 30,421

Ysgrifennydd cyffredinol

Horace Trubridge

Cost aelodaeth

£227 y flwyddyn am aelodaeth lawn, £20 y flwyddyn i fyfyrwyr mewn addysg amser llawn

Buddion aelodaeth

 • Cyngor ynghylch gyrfa
 • Cyngor a thrafodaethau contract
 • Cyngor a chynrychiolaeth gyfreithiol
 • Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus o £10m
 • Yswiriant o £2,000 ar gyfer offeryn cerdd
 • Casglu a dosbarthu ffioedd
 • Cydfargeinio a negodi cyflogau ar gyfer cerddorion cyflogedig
 • Yswiriant costau proffesiynol
 • Yswiriant indemniti
 • Gwasanaethau Clyw Cerddorion
 • Adennill ffioedd heb eu talu
 • Cymorth meddygol drwy BAPAM
 • Gwasanaeth Cynghori Partneriaethau
 • Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch
 • Canolbwyntio ar gydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth
 • Gweithdai hyfforddi
 • Arbenigwyr cyfryngau a sesiynau
 • Yswiriant damweiniau personol
 • Cymorth budd
 • Grantiau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth
 • Rôl arweiniol yn Ffederasiwn Rhyngwladol y Cerddorion

Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan MU

Cyfeiriad

60/62 Clapham Road
London
SW9 0JJ

E-bost

info@theMU.org

Ffôn

020 7582 5566

Cyfryngau cymdeithasol

@WeAreTheMU

http://facebook.com