Dyddiad cyhoeddi
Rydym eisiau clywed am eich profiad o iechyd meddwl yn y gweithle yng Nghymru.
Mental health survey
Wales TUC are launching a survey to find out about mental health and the Welsh workplace

Mae gennym ni i gyd iechyd meddwl.

Bydd un mewn pedwar o bobl yn cael profiad o broblemau iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn benodol.

Mae un mewn chwech o weithwyr yn cael eu heffeithio gan gyflyrau fel pryder, iselder a straen.

Rydym eisiau gwybod mwy ynglŷn ag iechyd meddwl a’r gweithlu yng Nghymru felly rydym wedi lansio arolwg newydd. Bydd eich ymatebion chi yn ein helpu ni i greu adnoddau defnyddiol ynglŷn â sut y gall gweithleoedd wella iechyd meddwl a llesiant ar gyfer pawb.

Mae'r arolwg ar agor i bawb. Does dim rhaid bod yn aelod o undeb ac rydym yn croesawi profiadau amrywiol. Mae'n cymryd tua 10 munud i'w cwblhau. Bydd unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn yr arolwg hwn yn cael ei thrin yn gyfrinachol.

Mae'r arolwg ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg.