Read this page in English

HCSA - Mae Undeb y Meddygon Ysbyty yn gymdeithas broffesiynol ac undeb llafur a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n cynrychioli ac yn cynghori meddygon ysbyty - ymgynghorwyr ysbytai, staff a meddygon arbenigol cyswllt a chofrestryddion arbenigol/arbenigwyr yn y DU, yn y GIG a'r Sector Preifat. Mae Cyflogwyr y GIG yn cydnabod ein bod yn cymryd rhan mewn trafodaethau cenedlaethol ar gyflogau, telerau ac amodau ar gyfer aelodau ar bob gradd. Mae aelodau'n gweithio ym mhob rhan o Ynysoedd y DU a'r Sianel.

Prif Fasnachwyr

  • Iechyd - y sector preifat
  • Iechyd - y sector cyhoeddus

Aelodaeth

Gwrywod 2,425 | Benywod 804 | Cyfanswm 3,229

Mae'r cyflogwyr a gynrychiolir yn cynnwys:

Ymddiriedolaethau'r GIG, Byrddau Iechyd, Practisau Preifat

Ysgrifennydd cyffredinol

Dr Paul Donaldson

Cost aelodaeth

Blynyddol Llawn: £300 Misol Llawn: £25.50 Hyfforddeion Blynyddol: £110 Hyfforddeion Misol: £9.50

Buddion aelodaeth

Aelodau o HCSA - Cefnogir Undeb y Meddygon Ysbyty gan undeb llafur sydd â degawdau o brofiad yn cynrychioli meddygon ysbyty a hanes uchel ei barch o gymorth yn y gweithle.

Mae pob aelod o’r HCSA yn elwa o gael:

  • Cyngor a chymorth personol gan ein tîm profiadol sydd wedi'i hyfforddi'n llawn
  • Trafod a chynrychiolaeth yn y gweithle ac yn genedlaethol
  • Gwasanaeth anafiadau personol am ddim (y tu mewn neu'r tu allan i'r gwaith)
  • Ymgynghoriad cyfreithiol 1/2 awr am ddim • Gwasanaethau cyfreithiol cyfradd is: trawsgludo/eiddo; ysgrifennu ewyllys, cynllunio trethi ac ystadau ac ymddiriedolaethau; gwasanaeth cyfreithiol teuluol a phriodasol
  • Gwasanaeth gwirio contractau am ddim
  • Mae mynediad at Concierge yr HCSA, pecyn buddion sy'n cynnig bargeinion rhagorol ar ffordd o fyw a siopa. Caiff yr HCSA ei gydnabod yn ffurfiol gan Gyflogwyr y GIG fel rhan o'r gwaith o negodi cyflog a thelerau gwasanaeth meddygon ysbyty, gyda chefnogaeth negodwyr profiadol sydd wedi'u hyfforddi'n llawn.

Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan HCSA

Cyfeiriad

1 Kingsclere Road
Overton
Basingstoke
RG25 3JA

E-bost

conspec@hcsa.com

Ffôn

01256 771777

Ffacs

01256 770999

Cyfryngau cymdeithasol

@HCSANews

https://www.facebook.com/HospitalConsultantsAndSpecialists/