Briff Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch TUC Cymru ar Covid
i
istock
Briff Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch TUC Cymru ar Covid
This event has ended
Manylion y digwyddiad
Dyddiad
Wed, 11 Aug 2021 - 10:30 to 12:30
Cyswllt
Cost
Am ddim
Trosolwg

Llacio cyfyngiadau Covid-19 Cymru: pa effaith ar weithleoedd ac undebau?

10.30am, Dydd Mercher, 11 Awst 2021, Zoom

  • Trefnu i gadw gwaith yn ddiogel wrth i gyfyngiadau gael eu llacio
  • Rhaid i ddiogelwch Covid yn y gwaith barhau ar ôl 7 Awst

Siaradwyr:

  • Shelly Asquith, Swyddog Polisi Iechyd a Diogelwch, TUC
  • Doug Russell, Swyddog Cenedlaethol Iechyd a Diogelwch, USDAW
  • Shavanah Taj, Ysgrifenydd Cyffredinol, TUC Cymru

Cadeirydd:

Sian Cartwright, Swyddog Cenedlaethol, Wales TUC

Côd Ymddygiad

Mae’r TUC yn ymrwymedig i drefnu gweithgareddau lle y gall pawb gyfrannu ynddyn nhw mewn amgylchedd cynhwysol, parchus a diogel.  Nid oes gan y TUC unrhyw oddefgarwch tuag at unrhyw fath o aflonyddu, gan gynnwys aflonyddu rhywiol.  Ni fydd unrhyw ymddygiadau neu sylwadau ymosodol, sarhaus, bygythiol, amharchus neu annerbyniol yn cael eu goddef.  Mae hyn yn cefnogi’r ymrwymiad a osodwyd yn rheolau’r TUC i hyrwyddo cydraddoldeb i bawb a chael gwared â phob ffurf o aflonyddu, gan gynnwys aflonyddu rhywiol, rhagfarn a gwahaniaethu annheg.  Mae’r polisi hwn yn berthnasol i bob agwedd o gyfathrebu mewn digwyddiad neu mewn cysylltiad â digwyddiad, gan gynnwys postiadau ar y cyfryngau cymdeithasol.  Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynglŷn ag ymddygiad yr ydych chi’n dymuno eu trafod, cysylltwch â ni drwy e-bost os gwelwch yn dda: wtuc@tuc.org.uk

Hygyrchedd

Digwyddiad ar-lein yw hon ac mi fydd is-deitlau ar gael.  Os oes unrhyw addasiadau eraill yr hoffem i ni ddarparu i hwyluso eich cyfraniad i’r cyfraniad rhowch wybod i ni ar wtuc@tuc.org.uk