Read this page in English

Equity yw'r unig undeb llafur yn y DU sy'n cynrychioli artistiaid o bob rhan o'r sbectrwm cyfan o gelfyddydau ac adloniant.

Mae ein haelodaeth yn cynnwys myfyrwyr celfyddydau perfformio, perfformwyr proffesiynol ac ymarferwyr creadigol fel actorion, dawnswyr, rheolwyr llwyfan, cyfarwyddwyr theatr, comedïwyr stand-yp, perfformwyr styntiau a modelau.

Fel un o brif sefydliadau'r diwydiant, mae Equity yn adnabyddus ac yn cael ei barchu'n genedlaethol ac yn rhyngwladol am y gwaith a wnawn gyda'n haelodau, ac ar eu rhan, gan weithio ar draws pob rhan o'r diwydiant adloniant.

Prif Fasnachwyr

  • Adloniant a'r celfyddydau
  • Darlledu a Ffilm
  • Theatr a sinema

Aelodaeth

Gwrywod 22,164 | Benywod 21,391 Cyfanswm 43,555

Mae'r cyflogwyr a gynrychiolir yn cynnwys:

Theatrau’r West End, Y Theatr Genedlaethol, Y Tŷ Opera Brenhinol, The Liverpool Everyman, Birmingham Repertory Theatre, Ballet Cenedlaethol Lloegr, BBC, ITV, Channel 4.

Ysgrifennydd cyffredinol

Paul Fleming

Cost aelodaeth

Mae aelodaeth myfyrwyr yn costio £18.25 y flwyddyn ac mae aelodaeth lawn yn dechrau ar £125 os yw aelod wedi ennill llai na £21,900 gros o waith proffesiynol yn y flwyddyn dreth flaenorol.

Mae Equity yn cynnig tanysgrifiadau 3 mis, 6 mis neu flynyddol ac mae aelodau'n derbyn gostyngiad o £5 pan fyddant yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol. Gellir talu tanysgrifiadau a wneir drwy Ddebyd Uniongyrchol hefyd mewn rhandaliadau misol neu chwarterol.

Buddion aelodaeth

Gweithgarwch craidd Equity yw trafod telerau ac amodau cyflogaeth gofynnol drwy'r sector adloniant ar ran ei aelodau a sicrhau bod y rhain yn ystyried newidiadau cymdeithasol, economaidd a thechnolegol.

Hefyd, mae Equity yn gweithio ar lefel genedlaethol drwy lobïo llywodraeth a chyrff eraill ar faterion hollbwysig ar ran eu haelodau. Yn ogystal â hyn, mae gan aelodau Equity fynediad at gyngor a chymorth cyfreithiol am ddim mewn perthynas ag anghydfodau ynghylch digwyddiadau proffesiynol, maent yn derbyn nifer o fuddion yswiriant gan gynnwys Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus hyd at £10 miliwn a gallant ymuno â Chynllun Pensiwn Aelodau Equity, sef yr unig un y mae cyflogwyr theatr, radio a theledu yn talu iddo.


Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan Equity

Cyfeiriad

Guild House
Upper St Martin’s Lane
London
WC2H 9EG

E-bost

info@equity.org.uk

Ffôn

020 7379 6000

Cyfryngau cymdeithasol

@EquityUK

http://www.facebook.com/EquityUK