Read this page in English

Undeb y diwydiant cyfathrebu yn y DU, sy'n cynrychioli aelodau mewn cwmnïau post, telathrebu, symudol, gweinyddol ac ariannol.

Prif Fasnachwyr

  • Banciau a chymdeithasau adeiladu
  • Electroneg, offer trydanol a domestig
  • TG - y sector preifat
  • TG - y sector cyhoeddus
  • Peiriannau ac offer
  • Gwasanaethau post
  • Telathrebu

Aelodaeth

Gwrywod 154,309 | Benywod 37,128 | Cyfanswm 191,437

Mae'r cyflogwyr a gynrychiolir yn cynnwys:

BT, O2, Swyddfa'r Post, Grŵp y Post Brenhinol a chwmnïau telathrebu eraill; teledu cebl; Gwasanaethau Adnoddau Dynol Accenture, Capita, Santander a diwydiannau cysylltiedig eraill

Ysgrifennydd cyffredinol

Dave Ward


Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan CWU

Cyfeiriad

150 The Broadway
London
SW19 1RX

E-bost

info@cwu.org

Ffôn

020 8971 7200

Ffacs

020 8971 7300

Cyfryngau cymdeithasol

@CWUnews

https://www.facebook.com/ThecommunicationsUnion/