Read this page in English

Mae'n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau i aelodau ac yn ymgyrchu ar ran yr holl staff ffisiotherapi a'r proffesiwn ffisiotherapi.

Prif Fasnachwyr

Iechyd - y sector preifat

Iechyd - y sector cyhoeddus

Aelodaeth

Gwrywod 7,990 | Benywod 32,060 | Cyfanswm o 40,050

Mae'r cyflogwyr a gynrychiolir yn cynnwys:

GIG, practisau preifat, trydydd sector, yr MoD

Ysgrifennydd cyffredinol

Cyfarwyddwr cysylltiadau cyflogaeth a gwasanaethau undeb: Claire Sullivan

Cost aelodaeth

Dysgwch fwy: www.csp.org.uk/join-csp

Buddion aelodaeth

Dysgwch fwy: www.csp.org.uk/join-csp


Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan CSP

Cyfeiriad

14 Bedford Row
London
WC1R 4ED

E-bost

enquiries@csp.org.uk

Ffôn

020 7306 6666

Cyfryngau cymdeithasol

@thecsp

http://www.facebook.com/charteredphysios