Read this page in English

Undeb sy'n cynrychioli gweithwyr yn y diwydiant bwyd a masnach a diwydiannau cysylltiedig.

Prif Fasnachwyr

Bwytai ac allfeydd bwyd

Gweithgynhyrchywr a chynhyrchwyr

Gwneuthurwyr bwyd

Manwerthwyr bwyd

Aelodaeth

Gwrywod 10,726 | Benywod 6,869 | Cyfanswm 17,595

Ysgrifennydd cyffredinol

Sarah Woolley


Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan BFAWU

Cyfeiriad

Stanborough House
Great North Road
Stanborough
Welwyn Garden City
Hertfordshire 
AL8 7TA

E-bost

info@bfawu.org

Ffôn

01707 260150

Cyfryngau cymdeithasol

@Ronniebfawu

http://www.facebook.com/groups/33846707609/