Read this page in English

P'un a ydych wedi eich cyflogi fel aelod o staff neu'n gweithio’n llawrydd, BECTU yw eich undeb os ydych yn gweithio yn y sectorau cyfryngau ac adloniant, gan gynnwys ym maes darlledu, ffilm, cynhyrchu annibynnol, theatr a'r celfyddydau, digwyddiadau byw, hamdden a chyfryngau digidol.

Mae ein hundeb cynyddol a phrofiadol yn cefnogi aelodau ym mhob rôl yn y diwydiant (y tu allan i berfformiad), ee creadigol, cynhyrchu, technegol a chymorth, gyda'r ystod lawn o faterion cyflogaeth; rydym yn gweithio i sicrhau cytundebau cydfargeinio ar gyfer staff a gweithwyr llawrydd ac mae ein gwasanaethau a'n digwyddiadau yn helpu i hybu gyrfaoedd aelodau.

Prif Fasnachwyr

  • Adloniant a'r celfyddydau
  • Darlledu a Ffilm
  • Cyfryngau digidol
  • Theatr a sinema

Aelodaeth

Ddim ar gael (wedi'i gynnwys yn ffigurau Prospect)

Ysgrifennydd cyffredinol

Amh


Manylion Cysylltu

Gwefan

BECTU

Cyfeiriad

Head Office
373-377 Clapham Road
London
SW9 9BT

E-bost

info@bectu.org.uk

Ffôn

020 7346 0900

Cyfryngau cymdeithasol

@bectu

https://www.facebook.com/BECTUOfficial/