Read this page in English

Y BDA yw'r unig gorff yn y DU sy'n cynrychioli'r gweithlu deietegol cyfan. Rydym yn undeb llafur ac yn gorff proffesiynol sy'n cynrychioli buddiannau proffesiynol, addysgol, cyhoeddus a gweithle ein haelodau.

Mae’r corff, a sefydlwyd yn 1936, yn un o'r sefydliadau dietegol hynaf a mwyaf profiadol yn y byd. Mae aelodaeth yn agored i unrhyw un sy'n gweithio ym maes dieteteg, maeth, neu sydd â diddordeb mewn deiet neu fwyd, ledled y byd. Rydym yn cynrychioli'r gweithlu dietegol cyfan - ymarferwyr, ymchwilwyr, addysgwyr, gweithwyr cymorth a myfyrwyr.

Prif Fasnachwyr

Iechyd - y sector preifat

Iechyd - y sector cyhoeddus

Aelodaeth

Gwrywod 362 | Benywod 8,711 | Cyfanswm 9,073

Mae'r cyflogwyr a gynrychiolir yn cynnwys

GIG, Sector iechyd preifat

Ysgrifennydd cyffredinol

Pennaeth cysylltiadau cyflogaeth

Annette Mansell-Green

Cost aelodaeth

Aelodaeth Lawn: £301.25

Aelodaeth Gyswllt (Band DSW 5+): £151.25

Aelodaeth Gyswllt (Band 4 DSW): £102.75

Aelodaeth Gyswllt (SENr): £145

Aelodaeth Gynghrair: £151.25

Aelodaeth Myfyriwr: Blwyddyn gyntaf am ddim, blynyddoedd ychwanegol £37.50

Buddion aelodaeth

Fel corff proffesiynol ac undeb llafur, rydym wedi gweithio'n galed i ddarparu buddion a gwasanaethau pwrpasol pendant i'n haelodau (gwerth dros £1,600) i ddiwallu eu hanghenion proffesiynol. Mae'r buddion a'r gwasanaethau hyn yn cynnwys ystod eang o feysydd gan gynnwys cynrychiolaeth a chyfreithiol, addysg a datblygiad proffesiynol, adnoddau, dyrchafiad, digwyddiadau ac arbed arian ein haelodau.


Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan BDA

Cyfeiriad

3rd Floor, Interchange Place
151-165 Edmund Street
Birmingham
B3 2TA

E-bost

tusecretary@bda.uk.com

Ffôn

0121 200 8021

Ffacs

0121 200 8081

Cyfryngau cymdeithasol

@BDA_Dietitians

http://www.facebook.com/BritishDieteticAssociation