Read this page in English

ASLEF yw undeb llafur Prydain ar gyfer gyrwyr trenau. Cyflogir ei 19,500+ o aelodau yn y cwmnïau trenau, y cwmnïau cludo nwyddau, Rheilffyrdd Tanddaearol Llundain a rhai o Gludiant Cyflym Ysgafn.

Prif Fasnachwyr

Trenau

Aelodaeth

Gwrywod 20,878 | Benywod 1,200 | Cyfanswm 22,078

Ysgrifennydd cyffredinol

Mick Whelan

Cost aelodaeth

Rydym yn mabwysiadu gradd aelodaeth tair haen yn ôl eich gradd/statws. Bydd pob aelod newydd yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

 • Graddfa 1 - ar gyfer aelodau sydd ar gyflogau dros £42,500
 • Graddfa 2 - ar gyfer aelodau sydd ar gyflogau rhwng £31,000 a £42,499
 • Graddfa 3 - ar gyfer aelodau sydd ar gyflogau rhwng £19,999 a £30,999
 • Graddfa 4 - ar gyfer aelodau sydd ar gyflogau llai na £19,999

Buddion aelodaeth

Mae aelodau ASLEF yn rhan o undeb a reolir yn ddemocrataidd a gallant ddisgwyl cydraddoldeb a thegwch ynghyd â'r hawliau i:

 • derbyn gwybodaeth reolaidd am ASLEF ac mae ei waith mewn cyfarfodydd cangen, trafodaethau a gweithgareddau addysgol a drefnir gan y Gymdeithas i sicrhau'r hawl i ymgysylltu’n rhydd ac anghenion gweithgarwch undebau llafur
 • sefyll etholiad i unrhyw swydd undeb yn amodol ar ofynion rheolau
 • siarad a phleidleisio ar bob cwestiwn yn y gangen
 • dwyn i gyfrif gynrychiolwyr a etholwyd ar eu rhan
 • godi cwestiynau am unrhyw fater yn eu cangen
 • hawl i apelio os caiff ei ddisgyblu gan y Pwyllgor Gweithredol
 • disgwyl amddiffyniad rhag aflonyddu, cam-drin rhywiol neu hiliol
 • cymorth cyfreithiol (yn amodol ar ddarpariaethau rheolau) ar gyfer damweiniau yn y gwaith, anaf drwy ddamwain oddi ar ddyletswydd (gan gynnwys dibynyddion)
 • cyngor cyfreithiol cychwynnol am ddim a gwasanaethau cyfreithiol eraill
 • budd-dal trallod a chaledi
 • mynediad at wasanaethau aelodaeth
 • cynrychiolaeth

Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan ASLEF

Cyfeiriad

77 St John Street
Clerkenwell
London
EC1M 4NN

E-bost

info@aslef.org.uk

Ffôn

020 7324 2400

Ffacs

020 7490 8697

Cyfryngau cymdeithasol

@ASLEFunion

https://www.facebook.com/groups/5625571843/