Read this page in English

Cymdeithas Cynorthwywyr Hedfan (LHR) yw adran Brydeinig Cymdeithas Ryngwladol Cynorthwywyr Hedfan-CWA, sy'n cynrychioli bron i 60,000 o gynorthwywyr hedfan mewn 19 o gwmnïau awyrennau.

Cymdeithas Cynorthwywyr Hedfan (LHR) yw adran Brydeinig Cymdeithas Ryngwladol Cynorthwywyr Hedfan-CWA, sy'n cynrychioli bron i 60,000 o gynorthwywyr hedfan mewn 19 o gwmnïau awyrennau.

Prif Fasnachwyr

Awyrennau

Aelodaeth

Gwrywod 150 | Benywod 350 | Cyfanswm 500

Ysgrifennydd cyffredinol

Michael Schwaabe


Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan AFA-CWA

E-bost

afalhr@unitedafa.org

Ffôn

0208 276 6723

Cyfryngau cymdeithasol

@afa_cwa

http://www.facebook.com/afacwa