Read this page in English

Mae'r AEP yn gymdeithas broffesiynol ac yn undeb llafur ar gyfer seicolegwyr addysg cofrestredig sy'n ymarfer yn y DU. Mae aelodaeth o'r AEP yn agored i seicolegwyr addysg cymwysedig sydd wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) neu seicolegwyr addysg dan hyfforddiant sydd ar hyn o bryd yn dilyn cwrs hyfforddiant proffesiynol cymeradwy mewn seicoleg addysgol.

Prif Fasnachwyr

Ysgolion

Aelodaeth

Gwrywod 641 | Benywod 2,755 | Cyfanswm 3,396

Ysgrifennydd cyffredinol

Kate Fallon

Cost aelodaeth

Dangosir cyfraddau tanysgrifio ar gyfer 2019 yn y tabl isod. Am fwy o wybodaeth ewch i www.aep.org.uk/why-join-the-aep/subscriptions

Categori

Cyfradd Flynyddol

Taliad Misol

Aelod llawn

£276.00

£23.00

Aelod cyswllt

£147.00

£12.25

Hyfforddai

£48.00

£4.00

Aelod wedi ymddeol

£42.00

£3.50


Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan AEP

Cyfeiriad

4 The Riverside Centre
Frankland Lane 
Durham
DH1 5TA

E-bost

enquiries@aep.org.uk

Ffôn

0191 384 9512

Ffacs

0191 386 5287

Cyfryngau cymdeithasol

@katefallonaep

http://facebook.com