Read this page in English

Tyfodd Aegis o gymdeithas staff a sefydlwyd ym 1971 i fod yn undeb llafur, gan ennill statws annibynnol yn 2008. Ein strategaeth yw tyfu'n ofalus o fewn y sector cyllid.

Yn 2014, ehangwyd ein haelodaeth i gynnwys Aegon drwy ddod ag undebau'r sector cyllid a oedd yn cynrychioli staff mewn Cymdeithasau Adeiladu HML, Skipton a Yorkshire o dan ymbarél Aegis.

Drwy ein hymwneud â grwpiau lobïo fel yr Alliance for Finance, TUC, STUC a FISO mae gennym fynediad at y cyrff sy'n llunio ac yn rheoleiddio ein sector. Drwy gyfarfodydd rheolaidd â sefydliadau fel yr FCA, ABI, Senedd yr Alban a San Steffan, gallwn ddylanwadu ar y meddylfryd ar y lefel uchaf ar faterion sy'n effeithio ar weithwyr a chyflogwyr yn ein diwydiant.

Prif Fasnachwyr

  • Banciau a chymdeithasau adeiladu
  • Gwasanaethau ariannol (cyfrifeg, archwilwyr, yswiriant ac ati)

Aelodaeth

Gwrywod 1,760 | Benywod 2,810 | Cyfanswm 4,570

Mae'r cyflogwyr a gynrychiolir yn cynnwys:

Staff y sector cyllid yn Aegon UK, Atos UK, Cymdeithas Adeiladu Skipton, Cymdeithas Adeiladu Yorkshire a Gwasanaethau Benthyciadau Computershare.

Ysgrifennydd cyffredinol

Brian Linn

Cost aelodaeth

£5 y mis

Buddion aelodaeth

Rydym yn trafod ac yn ymgynghori ar bob mater sy'n effeithio ar y gweithle megis eich telerau ac amodau cyflogaeth, cyflog, oriau gwaith, gwyliau, polisïau cwmni, pecyn buddion, cynlluniau bonws, ailstrwythuro sefydliadol a llawer mwy.

Rydym wedi llwyddo i sicrhau a chadw rhai o'r amodau gwaith gorau yn y sector. Rydym yn cefnogi cannoedd o aelodau bob blwyddyn sy'n delio â phroblemau unigol yn y gweithle. Mae'r rhain yn cynnwys materion disgyblu, cwynion, materion rheoli perfformiad, ceisiadau gweithio hyblyg, sefyllfaoedd diswyddo, newid swydd neu waith.

Rydym yn darparu amrywiaeth o fuddion a gostyngiadau i chi a negodir ar eich rhan, gan gynnwys gwasanaethau cyfreithiol, cyngor ariannol annibynnol, a gostyngiadau gyda gwahanol frandiau a gwasanaethau.                                        

                         

Manylion Cysylltu

Gwefan

Gwefan Aegis

Cyfeiriad

Aegon UK plc
Edinburgh Park
Edinburgh
EH12 9SE

E-bost

Fiona.steele@aegistheunion.co.uk

Ffôn

0131 549 5665

Cyfryngau cymdeithasol

@AegistheUnion

https://www.facebook.com/aegistheunion/