Toggle high contrast

Contacte utile (Romanian version)

Traduce: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Slovakian translation​ Russian translation​ ​Spanish translation

Serviciul de Consiliere, Conciliere şi Arbitrare (ACAS)

ACAS este un organism public ce promovează raporturile de muncă optime. Linia naţională de asistenţă aferentă serviciului oferă răspunsuri la întrebările din domeniul muncii şi sfaturi generale legate de drepturile la locul de muncă ale angajaţilor şi angajatorilor.

Tel.: 0300 123 1100, de la 8.00 la 20.00 de luni până vineri şi de la 9.00 la 13.00 sâmbăta 

www.acas.org.uk

Comisia pentru Egalitate şi Drepturile Omului (EHRC)

EHRC este un organism independent, creat pentru a contribui la eliminarea discriminării, la reducerea inegalităţii şi la apărarea drepturilor omului.

www.equalityhumanrights.com

Biroul de Consiliere a Cetăţenilor (CAB)

Biroul de Consiliere a Cetăţenilor oferă gratuit, online şi la sediile locale, consiliere confidenţială cu privire la o serie de aspecte legate de datorii şi consumatori, beneficii, locuinţe, chestiuni juridice, ocuparea forţei de muncă şi imigrare.

www.citizensadvice.org.uk

Consiliul Executiv pentru Sănătate şi Siguranţă

Consiliul Executiv pentru Sănătate şi Siguranţă este un organism guvernamental ce oferă consiliere şi informaţii legate de sănătate şi siguranţă.

Tel.: 0300 003 1747 (8.30-17.00).

www.hse.gov.uk

Maternity Action

Maternity Action este o organizaţie non-profit ce luptă pentru promovarea drepturilor femeilor însărcinate şi eliminarea discriminării. Deţine informaţii referitoare la drepturile de maternitate în mai multe limbi.

www.maternityaction.org.uk/wp/advice-2/languages

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now