Toggle high contrast

Atlyginimas (Lithuanian version)

Išversti: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation

Pay Slip

Atlyginimo lapeliai​

Gavę kiekvieną atlyginimą Darbuotojai turi gauti algos lapelį. Algos lapelyje turėtų būti įrašyta kiek jiems buvo sumokėta, atskaičiuota (pvz., mokesčiai, nacionalinis draudimas ir profsąjungos narystės mokestis) ir kiek liko atskaičiavus mokesčius. 

Kiekvienais metais darbdavys privalo pateikti P60 pažymą, kurioje įrašytas darbuotojo metinis atlyginimas, atlyginimas, atskaičiavus mokesčius ir bendra metinė mokesčių suma. 

​​ Minimum WageNacionalinis minimalus darbo užmokestis

Darbininkams ir darbuotojams turi būti mokamas nacionalinis minimalus darbo užmokestis, kurį nustato vyriausybė ir kiekvienais metais peržiūri Mažo Užmokesčio Komisija (kurioje dalyvauja ir profsąjungos atstovai bei darbdaviai).  

Skirtingi tarifai galioja 16-17, 18 – 20 arba 21 metų asmenims bei praktikantams. Naujausius nacionalinio minimalaus darbo užmokesčio tarifus rasite čia.

Jei manote, kad jums nemokamas nacionalinis minimalus atlyginimas, skundą galite pateikti Darbo Užmokesčio ir Darbo Teisių pagalbos telefonu 0300 123 1100. 

Deductions from pay​​​​Išskaičiavimai 

Darbdavys neturėtų nieko išskaičiuoti iš jūsų užmokesčio, išskyrus jeigu:

  • To reikalauja įstatymas (pvz., pajamų mokesčio ir nacionalinis draudimo išmokos)
  • Darbo sutartis leidžia daryti išskaičiavimus (pvz. profsąjungos narystės mokestis)
  • Jūs pasirašėte raštišką susitarimą, numatantį išskaičiavimus
  • Jūsų darbdavys per daug jums sumokėjo – tokiu atveju turėtumėte kreiptis į profsąjungos atstovą
  • Nedirbote dėl įvykusio streiko (darbdavys gali išskaičiuoti užmokestį tik už dieną (-as), už kurią (-as) nedirbote)
  • Taip pat galioja ypatingos taisyklės dėl išskaičiavimų iš parduotuvės darbininkų užmokesčio, jei darbdavys įsitikinęs, kad darbininkas apsivogė. Daugiau informacijos apie tai gali suteikti profsąjungos atstovas.
  • Jei darbdavys jums suteikia gyvenamąjį plotą, jis turi teisę mokėti truputėlį mažiau nei minimalų nacionalinį užmokestį. Tai vadinama gyvenamojo ploto kompensacija:​https://www.gov.uk/national-minimum-wage-accommodation

​​Neteisėti išskaičiavimai iš užmokesčio 

  • Draudžiama išskaičiuoti mokestį už suteiktą maistą ar kitus užkandžius.
  • Draudžiama išskaičiuoti mokestį už apsaugos priemones, kurias turite naudoti tam, kad saugiai atliktumėte savo darbą. Iškilus neaiškumų, galite susisiekti su Sveikatos ir Darbo Saugos Vadovu.​

​​National Insurance and Tax​​Nacionalinis draudimas ir mokesčiai

Kiekvienas darbuotojas JK turi Nacionalinio draudimo numerį. Vyriausybė išduoda šį numerį, kad galėtumėte teisėtai dirbti. Jis reikalingas sekant, kaip mokami ​socialinio draudimo įnašai

Jūs taip pat privalote mokėti pajamų mokesčius (viršijus tam tikrą užmokestį). Kiekvienas darbuotojas Jungtinėje Karalystėje turi mokesčių kodą, kurį darbdavys naudoja, kad apskaičiuotų, kiek mokesčių turi mokėti jūsų vardu. Jei pradedate pirmą darbą Jungtinėje Karalystėje, tikriausiai pradėsite mokėti „ypatingąjį mokestį“ (angl. emergency tax), kol jums bus duotas mokesčio kodas.

Jei neturite Nacionalinio draudimo numerio (angl. NINO) arba darbdavys jums davė laikiną numerį, skambinkite 0845 6000643; žiūrėkite čia.

Jeigu darbdavys siūlo mokėti grynaisiais, nemokant Nacionalinio draudimo arba mokesčių (tai vadinama „grynaisiais į rankas“) kuo skubiau pasikalbėkite su profsąjungos atstovu. Tai yra įstatymo pažeidimas. 

Sick Pay

Išmokos susirgus 

Jūsų darbo sutartyje numatyta, kokią išmoką gausite ligos atveju.

Jei jūsų darbdavys nemoka ligos išmokų, jums gali priklausyti įstatymu numatyta ligos pašalpa (angl. SSP) (tai yra vienodo dydžio valstybinė pašalpa). Ją moka darbdavys nuo penktos susirgimo dienos iki 28 savaičių. Jums priklauso SSP, jei esate įmokėję pakankamai Nacionalinio draudimo įnašų.

Egzistuoja tikimybė, kad jums bus skirta dar ir Pajamų Parama arba Darbo ir Paramos pašalpa (angl. Income Support or Employment and Support Allowance). Daugiau informacijos rasite čia.    

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now